Calendarul Ortodox pentru luna Aprilie 2023

Aprilie este a treia luna a anului calendaristic și are 30 de zile. Originea numelui „aprilie” este incertă, dar se crede că provine de la verbul latin „aperire”, care înseamnă „a deschide”. Acest lucru ar putea face referire la deschiderea sau înflorirea florilor și copacilor în primăvară.

1 S Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie;
Sf. Cuv. Varsanufie de la Optina (Pomenirea morților)
 

Post

2 D Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie;
Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca);
Duminica Sf. Cuv. Mariei Egipteanca – Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45 (Prevestirea Pătimirilor. Cererea filor lui Zevedeu); a Cuvioasei: Luca 7,36-50 (Pocăinţa femeii păcătoase); glas 1, voscr.9
3 L Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirie  

 

Post

4 M Sf. Cuv. losif Imnograful, Gheorghe din Maleon şi Zosima
5 M Sf. Mc. Victorin şi cei împreună cu el; Sf. Mc. Teodul şi Agatopod
6    † Sf. Sfințit Mc. Irineu, episcop de Sirmium; Sf. ler. Eutihie,
patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida
7 V Sf. Mc. Caliopie; Sf. ler. Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Mitilenei
8 S Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis; Sf. ler. Celestin, episcopul Romei (Sâmbăta lui Lazăr. Pomenirea morților)
9 D Intrarea Domnului în lerusalim Dezlegare la Peşte
Duminica a 6-a din Post (a Floriilor). Toate ale praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. loan 12, 1-18 (Denie)
10 L Sfânta şi Marea Luni (Denie);
Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim şi Dima
 

 

 

 

Post

11 M Sfânta şi Marea Marţi (Denie);
† Sf. ler. Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului (Slujba lui se va săvârși anticipat, în Duminica Floriilor);
Sf. Sfinţit Mc. Antipa, episcopul Pergamului
12 M Sfânta şi Marea Miercuri (Denie);
Sf. Mc. Sava de la Buzău (Slujba lui se va săvârşi luni, a doua zi de Paşti); Sf. ler. Vasile Mărturisitorul, episcop de Parion
13 J Sfânta şi Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii);
Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul
14 V Sfânta şi Marea Vineri (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului);
Sf. ler. Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului
(Slujba lui se va săvârşi marţi, a treia zi de Paşti);
Sf. ler. Martin Mărturisitorul, episcopul Romei; Sf. Mc. Tomaida
15 S Sfânta şi Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent
16 D † Învierea Domnului (Sfintele Paşti)
Toate ale praznicului: Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. loan 1, 1-17
17 L † Sfintele Paşti
18 M † Sfintele Paşti
19 M Sf. Cuv. loan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie Harți
20 J ●  Sf. Ier. Teotim, episcopul Tomisului;
Sf. Cuv. Teodor Trihina
21 V † Izvorul Tămăduirii; † Cinstirea Sfintei Icoane a
Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu; Sf. Mc. Alexandra împărăteasa
 Harți
22 S Sf. ler. Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei
23 D † Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie
Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma);
Ap. Fapte 5, 12-20; al Sfântului: Fapte 12, 1-11; Ev. loan 20, 19-31; a Sfantului: loan 15, 17-27; 16, 1-2; glas 1, voscr. 1
24 L Sf. Ierarhi Ilie lorest, Simion Ștefan şi Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramures; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta
25 M Sf. Ap. Ev. Marcu; † Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului
26 M Sf. Sfinţit Mc. Vasilevs, episcopul Amasiei; Sf. Glafira;
Sf. Mc. Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis (Cernavodă)
Dezlegare la peşte
27 J Sf. Ap. Simeon, rudenia Domnului, episcopul lerusalimului
28 V Sf. Ap. lason şi Sosipatru;
† Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia
Dezlegare la peşte
29 S Sf. 9 Mucenici din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni
30 D Sf. Ap. lacob al lui Zevedeu
Duminica a 3-a după Paşti (a Mironositelor);
Ap. Fapte 6, 1-7: Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4

Despre luna Aprilie 2023

Aprilie, cunoscută ca al patra lună a anului, aduce cu sine numeroase sărbători importante în calendarul creștin ortodox. Fiecare dintre aceste sărbători reprezintă un moment de reflecție, rugăciune și recunoștință pentru credincioși.

În această lună, o atenție specială se acordă următoarelor momente deosebite:

  • Intrarea Domnului în Ierusalim, cunoscută și sub numele de Floriile, se sărbătorește pe 9 aprilie. Această sărbătoare comemorează intrarea triumfală a lui Iisus în orașul Ierusalim, fiind întâmpinat cu rămurele de finic și cu strigăte de bucurie de către mulțime. Este un prilej pentru credincioși de a-și exprima recunoștința și de a-L preamări pe Mântuitorul.
  • În perioada 16-18 aprilie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Învierea Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de Paști. Este cel mai important eveniment din calendarul creștin, marcând învierea lui Iisus Hristos din morți și victoria Sa asupra păcatului și a morții. Tradiția spune că în această zi, oamenii se salută cu „Hristos a înviat!” și răspund cu „Adevărat a înviat!”, simbolizând bucuria și speranța aduse de acest miracol.
  • Pe 23 aprilie, se sărbătorește Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință. Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai venerați sfinți în tradiția ortodoxă, fiind considerat un model de curaj și credință datorită luptei sale împotriva persecuțiilor și a martiriului său.