Sfânta Taină a Împărtășaniei – Taina Sfintei Euharistii!

0

Taina Sfintei Euharistii

Sfânta Taină a Împărtășaniei

Sfânta Taină a Împărtășaniei:  “Medicamentul nemuririi”

Ce este Sfânta Taină a Împărtășaniei?

Sfânta Taină a Împărtășaniei, cunoscută și sub numele de Euharistie, este un moment central în credința creștină. Prin aceasta, credincioșii primesc sub formele pâinii și vinului, Trupul și Sângele lui Iisus Hristos, în scopul iertării păcatelor și obținerii vieții veșnice. Această  Sfânta Taină a Împărtășaniei a fost instituită de Mântuitorul Hristos la Cina cea de Taină și reprezintă un act de mulțumire și recunoștință către Dumnezeu.

Instituirea Tainei

În timpul Cinei cea de Taină, înainte de Patimile Sale, Iisus a instituit această taină, binecuvântând pâinea și vinul și împărtășindu-i apostolilor Săi, poruncindu-le să repete acest act în amintirea Sa. Conform Evangheliei după Matei (26,26-28) și Luca (22,19), acest moment a marcat începutul Tainei Sfintei Euharistii.

Prefacerea pâinii și vinului

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, pâinea și vinul sunt transformate în Trupul și Sângele Domnului, printr-o rugăciune specială numită Epicleza. Acest moment este considerat punctul culminant al Liturghiei, când credincioșii, împreună cu corul, cântă imnul „Pe Tine Te Laudam”.

Savârșitorii Tainei

Arhiereii și preoții hirotonisiți canonic sunt cei care pot savârși această taină, cu asistența diaconilor. Clericii caterisiți sau opriti de la slujire nu au această capacitate.

Necesitatea Împărtășaniei

Împărtășania este văzută ca o sursă de viață veșnică și creștere duhovnicească. Conform cuvintelor lui Iisus (Ioan 6,54), cei ce mănâncă Trupul și beau Sângele Său vor avea viață veșnică.

Cine se poate împărtăși?

Toți credincioșii pregătiți conform tradițiilor bisericești sunt chemați să primească această taină.

Pregătirea pentru Împărtășanie

Pregătirea include aspecte trupești și sufletești, cum ar fi dorința sinceră de unire cu Hristos, împăcarea cu semenii, spovedania, citirea rugăciunilor de pregătire și primirea deslegării de la duhovnic.

Frecvența Împărtășaniei

Frecvența cu care credincioșii se împărtășesc variază, fiind recomandată atât la marile sărbători, cât și în funcție de nevoile individuale.

Împărtășirea bolnavilor și muribunzilor

Cei bolnavi pot fi împărtășiți în afara bisericii, iar muribunzilor li se administrează taina numai după spovedanie și cu consimțământul lor.

Comportamentul după Împărtășanie

După împărtășire, se citește Rugăciunea de mulțumire, se evită sărutarea icoanelor sau a mâinii clerului, promovându-se o atitudine cuviincioasă și evlavioasă.

În concluzie,  Sfânta Taină a Împărtășaniei este un pilon central în credința creștină, reprezentând nu doar un act liturgic, ci și un moment de profunda unire spirituală între credincios și divinitate. Prin participarea la această taină, credincioșii își reînnoiesc angajamentul față de credință și comunitatea lor spirituală, consolidând legătura cu Dumnezeu și Biserica.

 

Distribuie