De ce să le citim copiilor cărți creștin-ortodoxe?

0

Educația copiilor, spun Sfinții Părinți, începe încă din pântecele mamei, astfel că și virtuțile încolțesc în ființa lor încă de pe atunci. S-ar cuveni, așadar, ca rugăciunea mamei să fie întregită ulterior de lecturi ziditoare, care să-i apropie pe copii de Dumnezeu și de sfinți, revelându-Le splendoarea.

Cărțile creștin-ortodoxe pentru copii prezintă învățăturile Bisericii într-un mod accesibil și înlesnesc înțelegerea unor lucruri de taină prin reducerea abstractismului, pentru a-i face pe copii părtași activi la viața de obște. Cu ajutorul cărților, dar și prin participarea la Sfânta Liturghie, copiii vor deprinde mai ușor care este miza vieții pe acest pământ, vor discerne între consecința păcatului și rodul ascultării și vor intui măreția lui Dumnezeu, manifestată în toată creația, odată cu însușirea unor valori fundamentale: mulțumire, răbdare, dragoste, smerenie.

Dar perspectiva creștină asupra vieții le oferă copiilor nu doar exemple de virtuți, ci și modele de urmat. Mucenici sau cuvioși, sfinții au fost persoane reale care au viețuit pe acest pământ, nevoindu-se sau pătimind pentru Hristos. Viețile lor ne reiterează faptul că este posibil a trăi după voia lui Dumnezeu și anulează ficțiunea, expunând întâmplări și fapte autentice. În plus, ei sunt dovada clară că Dumnezeu binecuvântează pe oricine își deschide inima pentru a-L primi, că de a deveni sfinți ne desparte numai o… asumare!

Citind și descifrând minunile și tainele înfăptuite de Dumnezeu prin Sfinții Lui, copii pot fi învățați și să se roage acestora în vreme de trebuință. De exemplu, Sfântul Emilian din Durustor ne îndeamnă a ne recunoaște faptele, a nu da vina pe aproapele și astfel, cu ajutor de Sus, vom primi puterea pentru a ne îndrepta. Sfinții pot deveni prietenii cei mai buni ai copiilor noștri și pot mijloci pentru ei, dar și pentru noi, la Tronul Sfintei Treimi.

Astfel, povestea nu mai rămâne simplă poveste, ci le devine tipar existențial copiilor, sădind în ei dorința de a deveni asemenea celor despre care au citit. Iar ilustrațiile care însoțesc mesajul aduc mai aproape de sufletul lor și ideea de icoană, dar și chipul sfinților pe care acestea îl zugrăvesc.

Distribuie