Mănăstirea Voroneț – Patrimoniul cultural care a traversat secole

0
Mănăstirea Voroneț – Patrimoniul cultural care a traversat secole

Manastirea Voroneţ

Situată în inima Bucovinei, Mănăstirea Voroneț, este cunoscută și ca „Capela Sixtină a Estului”. Ea reprezintă una dintre perlele arhitecturale și spirituale ale României. Ridicată în anul 1488 în numai trei luni și trei săptămâni, biserica mănăstirii marchează un record de construcție pentru acele vremuri tumultuoase.

Interiorul sfântului lăcaș păstrează picturi murale datând din timpul lui Ștefan cel Mare, realizate în 1496.  Frumusețea exterioară a fost îmbogățită în perioada domnitorului Petru Rareș. Picturile, remarcabile prin natura pigmentului albastru, cunoscut sub denumirea de „Albastru de Voroneț”, se disting prin rezistența excepțională în fața intemperiilor, o mărturie a măiestriei pictorilor moldoveni.

Locul de retragere pentru Daniil Sihastrul.

Mănăstirea a fost, de asemenea, locul de retragere pentru Daniil Sihastrul. Acesta și-a petrecut ultimii 26 de ani din viață aici. După moartea sa în 1496, a fost îngropat în biserica mănăstirii și mai târziu canonizat, devenind Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul.

Pigmenții folosiți pentru picturile atât interioare cât și exterioare sunt în mare parte minerale naturale sau de sinteză, aducând un omagiu bogăției resurselor naturale ale teritoriului. Este surprinzător faptul că pictura include și cele 12 semne zodiacale, amplasate în proximitatea reprezentării Mântuitorului.

După o perioadă de desființare în 1785 de către ocupanții austrieci, mănăstirea și-a reluat activitatea abia în 1991. Renașterea ei a fost un simbol al rezilienței și continuității spirituale. În urmă cu 97 de ani, biserica mănăstirii a fost declarată monument istoric, iar în 1993 a fost onorată cu includerea în patrimoniul cultural mondial UNESCO.

Voronețul este mai mult decât un monument istoric; este un loc viu, care continuă să inspire și să fie parte din identitatea culturală românească. Așezată în satul Voroneț, acum cartier al orașului Gura Humorului, mănăstirea este ușor accesibilă pentru pelerini și turiști.

Arhitectura bisericii

De dimensiuni modeste și cu un plan trilobat, prezintă o turlă cu boltă moldovenească pe naos, menținând în mare parte forma inițială. Mitropolitul Grigore Roșca, văr al lui Petru Rareș, a adăugat în anul 1547 un pridvor închis, integrând în mod unic arhitectura și decorul pictat.

Includerea Mănăstirii Voroneț în Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2004 și patrimoniul mondial UNESCO reprezintă recunoașterea valorii și importanței acestei bijuterii culturale. Geografic, mănăstirea este amplasată la sud de orașul Gura Humorului, pe valea râului Voroneț.

Patrimoniul Spiritual al Mănăstirii Voroneț

Mănăstirea Voroneț, așezată pe meleaguri bucovinene, a fost ridicată într-un loc unde inițial se găsea o biserică de lemn. Domnitorul Ștefan cel Mare a consacrat această mănăstire prin actul de la 17 august 1488. El a donat moșia Știlbicani oferindu-i hramul „Sfântului și Slăvitului Marelui Purtător de Biruință Gheorghie”. Această faptă a precedat transformarea locașului într-un centru vital de credință și cultură pe teritoriul Moldovei medievale.

Contribuția lui Ștefan cel Mare la înflorirea mănăstirii a fost semnificativă, acesta dăruind nu doar moșii, ci și cărți de valoare, cum ar fi Tetraevanghelul din 1490. El a donat și veșminte și odoare bisericești, îmbogățind astfel zestrea culturală și spirituală a mănăstirii. Urmășii săi, Bogdan al III-lea, Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, au continuat tradiția donațiilor, accentuând rolul mănăstirii în comunitate.

Donații importante au fost făcute și de voievozi, precum Ieremia Movilă, care în 1598 a contribuit cu bunuri materiale și monetare, iar Ștefan Tomșa voievod a întărit această tradiție în 1614. Constantin Mavrocordat, la rândul său, a dăruit în 1733 untdelemn și tămâie pentru luminarea icoanelor, demonstrând că mănăstirea Voroneț a fost întotdeauna în inima nobilimii moldovene.

În anul 1490, mănăstirea a devenit un centru de învățătură, prin fondarea unei scriptorii.

Aici călugărul Pahomie a copiat un Tetraevanghel, semn al importanței pe care o acorda comunitatea monahală educației și culturii scrise. Aceasta a fost posibil datorită unei școli de slavonie. Aceasta avea rolul de a instrui copii de boieri și de preoți în diverse discipline necesare vieții ecleziastice și administrației.

Descoperirea Psaltirei voronțene și a Codicelui voronțean subliniază faptul că, încă din vremea lui Grigore Roșca, mănăstirea Voroneț era un focar cultural de însemnătate, oferind educație în limbile slavonă și română. Chiar dacă exemplele de persoane educate aici sunt rare, însemnările de pe Tetraevangheliarul din 1550/1551 arată că aici se formau înalți prelați ai Bisericii.

Egumenul Macarie a adus o înviorare deosebită vieții monahale între 1756 și 1782, prin construcția de noi chilii și reparația bisericii, precum și prin achiziția de cărți noi și creșterea numărului de monahi. Anexarea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic în 1775 a adus însă schimbări, inclusiv secularizarea moșiilor mănăstirilor și reducerea privilegiilor bisericești.

În 1991, după o lungă perioadă în care biserica a funcționat ca parohie, Mănăstirea Voroneț și-a reluat activitatea monahală. Declarată monument istoric după 1918, mănăstirea a rămas un simbol al spiritualității ortodoxe și al culturii românești.

În prezent, Mănăstirea Voroneț nu este doar un reper al credinței, ci și un punct de reper al istoriei și culturii românești. Astfel, si-a menținut locul în inima oamenilor și în patrimoniul național și mondial.

Arta Sacrală a Mănăstirii Voroneț: Un Dialog între Credință și Cultură

Mănăstirea Voroneț, perla Bucovinei, se distinge prin valoarea artistică deosebită a picturilor sale. Pictura interioară, e datată în mare parte din timpul lui Ștefan cel Mare, în anul 1496. Ea redă cu profunzime sensul teologal al scenelor biblice, creând un ansamblu care impresionează prin solemnitate și monumentalitate. Elemente remarcabile sunt Cina cea de Taină, Împărtășirea Apostolilor, Spălarea picioarelor, Ciclul patimilor și tabloul votiv al domnitorului Ștefan cel Mare. Fiecare detaliu vorbește despre măiestria și profunda spiritualitate a epocii.

La fel de impresionantă este și pictura exterioară, realizată în timpul domniei lui Petru Rareș. Aceasta este considerată apogeul artei feudale moldovenești. Frescele exterioare aduc în prim-plan figuri biblice vibrante și naturaliste. Coloritul viu al naturii în care verdele și albastrul domină compoziția este superb. Pe fațada de vest, scena Judecații de Apoi este compusă pe patru registre, cu Dumnezeu Tatăl veghind din înălțimi și cu Deisis la mijloc, urmată de Etimasia Sfântului Duh, Sfânta Evanghelie și Protopărinții neamului românesc, ce subliniază legătura profundă cu rădăcinile spirituale.

Imaginile folclorice se împletesc cu cele sacre.

Astfel, arhanghelii ce suflă din buciume, aduc un omagiu vieții pastorale de munte. Interiorul bisericii păstrează jilțuri și strane din secolul al XVI-lea, adevărate capodopere ale sculpturii în lemn. Printre ele se numără și mormântul mitropolitului Grigore Roșca, din pridvor, și mormântul sihastrului Daniil (Daniil Sihastrul), din pronaos.

Frescele mănăstirii nu sunt doar o expresie a artei, ci și o carte deschisă asupra viziunii medievale asupra vieții și morții, a binelui și răului, a raiului și iadului. Cumpăna ce cântărește faptele bune și rele, lupta dintre îngeri și demoni, zonele dedicate raiului și iadului, toate acestea sunt redări vizuale ale învățăturilor creștine și ale percepției asupra existenței umane.

Prin intermediul acestor opere de artă, Mănăstirea Voroneț continuă să educe și să inspire. Astfel, servește drept mărturie a bogăției culturale și spirituale a Moldovei medievale. Așadar, mănăstirea nu este doar un loc de rugăciune, ci și un spațiu unde arta și credința se întrepătrund. Astfel, oferă vizitatorilor o călătorie în timp și în esența spirituală a umanității.

Distribuie