Crezul – Simbolul Credinţei – declarație de credință

0
Crezul - Simbolul Credinţei

 

Crezul

„Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor

Şi viata veacului ce va să fie.

Amin!”
Crezul sau Simbolul Credinței – O  declarație de credință detaliată

„Crezul sau Simbolul Credinței” reprezintă o declarație esențială a credințelor creștine, în mod special în tradiția ortodoxă. Această declarație de credință are o importanță deosebită, fiind recitată în cadrul slujbelor religioase. Astfel, ea are un rol central în definirea dogmelor creștine.

Crezul începe cu cuvintele:

„Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.”

Această frază afirmă credința într-un singur Dumnezeu, Creatorul universului, atât al lumii văzute, cât și al celei nevăzute. Această credință în unicitatea și omnipotența lui Dumnezeu este un pilon al teologiei ortodoxe.

În continuare, Crezul se referă la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu:

„Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.”

Această secțiune subliniază natura divină și umană a lui Iisus Hristos. El este con-substanțial cu Tatăl și că prin El toate lucrurile au fost create. Această învățătură este crucială pentru înțelegerea naturii lui Hristos în cadrul teologiei creștine.

Mai departe, Crezul vorbește despre întruparea, patimile, moartea și învierea lui Hristos:

” Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Această parte a Crezului subliniază importanța întrupării lui Iisus Hristos și sacrificiul său pentru mântuirea omenirii. Întruparea de la Duhul Sfânt și Maria Fecioara, patimile, moartea pe cruce și învierea sa sunt evenimente centrale în credința creștină, având un rol esențial în mântuire.

Continuând, Crezul vorbește despre înălțarea lui Hristos la ceruri și așteptarea revenirii sale:

„Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.”

Această parte a Crezului afirmă credința în ascensiunea lui Hristos la ceruri și în revenirea sa viitoare pentru judecata finală, un concept central în eshatologia creștină.

Crezul se încheie cu referințe la Duhul Sfânt și la Biserica:

„Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin!”

Acest final subliniază credința în Duhul Sfânt, considerat izvorul vieții și inspiratorul profeților, precum și credința în Biserica ca o comunitate sfântă și apostolică. Botezul este recunoscut ca sacrament esențial pentru iertarea păcatelor, iar învierea morților și viața veșnică sunt așteptări fundamentale ale credinței creștine.

În concluzie, „Crezul sau Simbolul Credinței” este un text fundamental în tradiția creștină, rezumând principalele credințe și doctrine ale Bisericii. Acesta nu este doar o formulă de credință, ci și un ghid pentru viața spirituală a credincioșilor, având o semnificație profundă și o relevanță continuă în viața Bisericii.

Distribuie