Întâmpinarea Domnului – Rugăciunea către Domnul Nostru Iisus Hristos

0

„Rugăciunea către Domnul Nostru Iisus Hristos la Sărbătoarea Întâmpinării Domnului

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule Unule Născut și Cuvântul lui Dumnezeu, Care mai înainte ai fost văzut de prooroci, ca prin oglindă, în ghicitură și mai pe urmă, în aceste zile, Te-ai născut nestricat cu trupul din Preasfânta Fecioară Maria și în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru întâmpinarea întregii lumi, Te-ai arătat ca Prunc, purtat în brațele Dreptului Simeon pentru mântuirea tuturor celor din Adam! Cât de proslăvită și de prealuminată este aducerea Ta în brațele Născătoarei de Dumnezeu în biserica Domnului și Întâmpinarea Ta de către bătrânul Simeon. Astăzi cerurile se veselesc și pământul se bucură de venirea Ta, Dumnezeule, de venirea Dumnezeului și Împăratului nostru.

De demult Moise s-a urcat în munte ca să vadă slava Ta, dar nu a putut să-Ți vadă fața Ta, pentru că i-ai arătat doar spatele. În această zi prealuminoasă a întâmpinării Tale, Tu Te-ai arătat pe Tine Om, strălucind de nespusă dumnezeiască Lumină, ca împreună cu Simeon să Te vedem față către față, să Te pipăim cu mâinile și să Te primim în brațele noastre ca să Te cunoaștem pe Tine ca Dumnezeu venit în trup.

Pentru aceasta proslăvim nespusă coborârea Ta și marea Ta iubire de oameni, că prin venirea Ta ai dăruit acum bucurie cerească neamului omenesc căzut de demult în păcat. Că Tu prin dreapta Ta judecată ai izgonit pe strămoșii noștri din raiul desfătării în lumea aceasta, iar acum ne-ai miluit și iarăși ne-ai deschis locașurile cerești și ai prefăcut plânsul nostru întru bucurie, iar Adam nu se mai rușinează pentru neascultare și nici nu se va mai ascunde de la fața Ta, fiind chemat de Tine, pentru că Tu ai venit acum ca să iei asupră-Ți păcatele lui, să-l speli cu sângele Tău și să-l îmbraci pe el, gol fiind, în haina mântuirii, în podoaba veseliei și să-l înfrumusețezi pe el, ca pe un mire.

Iar pe noi, pe toți, care prăznuim dumnezeiasca Ta întâmpinare, învrednicește-ne ca împreună cu fecioarele înțelepte să Te întâmpinăm pe Tine, Mirele nostru Ceresc, cu candelele credinței și curăției aprinse să privim cu ochii credinței dumnezeiasca Ta față, să Te purtăm în inimi, în toate zilele vieții noastre, ca să ne fii nouă Dumnezeu și noi să fim poporul Tău. Iar în slăvita și înfricoșătoarea zi a venirii Tale, când toți sfinții vor ieși în văzduh pentru marea Ta întâmpinare, învrednicește-ne și pe noi să Te vedem, și astfel pururea cu Domnul vom fi.

Slavă milosârdiei Tale,slava imparatiei  Tale ,slava purtării Tale de grijă, Unule iubitorule de oameni, că a Ta este împărăția și puterea și slava, împreună cu Cel fără de Început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

„Rugăciunea către Domnul Nostru Iisus Hristos la Sărbătoarea Întâmpinării Domnului”  reușește să transmită adâncimea spirituală și viziunea profundă asupra naturii  rolului lui Iisus Hristos în credința creștină.

  Întâmpinarea Domnului începe cu expresia „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule Unule Născut și Cuvântul lui Dumnezeu”.  Rugăciunea stabilește o tonalitate de respect și venerație. Această adresare este o recunoaștere a identității divine a lui Hristos, accentuându-I rolul unic în cadrul Trinității.

Referința la profețiile Vechiului Testament, „Care mai înainte ai fost văzut de prooroci, ca prin oglindă, în ghicitură”, subliniază legătura între Vechiul și Noul Testament. Proorocii, prin viziunile și cuvintele lor, au anticipat venirea lui Mesia. „Rugăciunea către Domnul Nostru Iisus Hristos la Sărbătoarea Întâmpinării Domnului” face legătura între aceste profeții și împlinirea lor.

 Întâmpinarea Domnului:

„în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru întâmpinarea întregii lumi, Te-ai arătat ca Prunc, purtat în brațele Dreptului Simeon”. Aici, rugăciunea subliniază importanța evenimentului atât în viața lui Iisus, cât și în cadrul tradiției creștine. Momentul în care Hristos este prezentat în templu, conform tradiției iudaice.

„Astăzi cerurile se veselesc și pământul se bucură de venirea Ta, Dumnezeule, de venirea Dumnezeului și Împăratului nostru”. Bucuria universală a venirii lui Hristos,  este o expresie a naturii universale a mântuirii aduse de Hristos. Această bucurie ce transcede granițele terestre și cele cerești este fundamentală pentru noi.

„De demult Moise s-a urcat în munte ca să vadă slava Ta, dar nu a putut să-Ți vadă fața Ta, pentru că i-ai arătat doar spatele”.  Rugăciunea  ne arată revelația limitată a Vechiului Testament și revelația completă și personală a lui Dumnezeu în Noul Testament. Această comparație îmbogățește înțelegerea creștină a modului în care Dumnezeu S-a revelat umanității.

„Iar în slăvita și înfricoșătoarea zi a venirii Tale, când toți sfinții vor ieși în văzduh pentru marea Ta întâmpinare, învrednicește-ne și pe noi să Te vedem, și astfel pururea cu Domnul vom fi”.  Aici, rugăciunea aduce un mesaj de speranță și așteptare pentru întoarcerea lui Hristos. Această parte a rugăciunii subliniază credința în revenirea lui Hristos și speranța în viața veșnică alături de El.

Distribuie