Psalmul 10 Al lui David – mesaj de încredere și speranță în fața răului și a nedreptății!

0

Psalmul 10 Al lui David 

1. În Domnul am nădăjduit. Cum veţi zice sufletului meu: „Mută-te în munţi, ca o pasăre?” 
2. Că iată păcătoşii au încordat arcul, au gătit săgeţi în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepţi la inimă. 
3. Că au surpat ceea ce ai aşezat; dar dreptul ce a făcut?
4. Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor.
5. Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeşte nedreptatea îl urăşte sufletul Său.
6. Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor.
7. Că drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte.

Traversând vremuri pline de încercări și provocări, cuvintele lui David din Psalmul 10 ne aduc un mesaj de încredere și speranță în fața răului și a nedreptății. Psalmul 10, exprimă convingerea că Dumnezeu este atent la faptele tuturor, atât a celor drepți, cât și a celor necredincioși, și că în final, va face dreptate.

Psalmul începe cu o exprimare a încrederii în Dumnezeu:

„În Domnul am nădăjduit. Cum veţi zice sufletului meu: ‘Mută-te în munţi, ca o pasăre?'”.

Aici, David respinge ideea de a fugi sau de a se ascunde în fața adversităților, arătându-și încrederea de neclintit în protecția divină.

Următorul verset arată o imagine întunecată, unde:

„păcătoșii au încordat arcul, au gătit săgeţi în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă.”

Aceasta descrie cum cei răi se pregătesc să atace pe cei drepți, dar există o nuanță de speranță – că Dumnezeu vede și nu va permite ca nedreptatea să triumfe.

Versetele care urmează aduc în atenție supravegherea constantă a lui Dumnezeu:

„Domnul este în locașul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor.”

Aceste cuvinte subliniază faptul că Dumnezeu nu este îndepărtat sau nepăsător; El observă tot ce se întâmplă și este aproape de cei în nevoie.

Mai departe, Psalmul 10 subliniază că Dumnezeu nu este neutru:

„Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios; iar pe cel ce iubește nedreptatea îl urăște sufletul Său.”

Aceasta înseamnă că Dumnezeu face distincția între bine și rău, și că în final, dreptatea va triumfa.

Versetul :

„Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor.”

aduce în prim-plan ideea de pedeapsă divină pentru cei răi. Este un avertisment că faptele rele nu rămân nepedepsite și că dreptatea divină este inevitabilă.

David subliniază în final justiția lui Dumnezeu. El afirmă:

„Că drept este Domnul și dreptatea a iubit.”

Dumnezeu favorizează cei drepți și urmărește calea lor.

Prin Psalmul 10, David ne încurajează să avem încredere în Dumnezeu. Ne spune să nu ne pierdem credința, chiar și în momente grele. Mesajul său este plin de speranță asigurându-ne că, în ciuda răului, Dumnezeu este mereu cu noi.

Acest psalm ne reamintește că nu suntem singuri în lupta împotriva nedreptății. În cele din urmă, binele și dreptatea vor învinge.

Distribuie