Psalmul 16 – O rugăciune A lui David – un strigăt sincer pentru dreptate și ajutor!

0

Psalmul 16 – O rugăciune A lui David 
1. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, din buze fără de viclenie.
2. De la faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte.
3. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate.
4. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre.
5. Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale, ca să nu şovăie paşii mei.
6. Eu am strigat, că m-ai auzit Dumnezeule; pleacă urechea Ta către mine şi auzi cuvintele mele.
7. Minunate fă milele Tale, Cel ce mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale.
8. Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă
9. De faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins;
10. Cu grăsime inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit mândrie.
11. Izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la pământ.
12. Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri.
13. Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i! Izbăveşte sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta.
14. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci s-a umplut pântecele lor de bunătăţile Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat rămăşiţele pruncilor.
15. Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta.

 

 Într-o lume în care nedreptatea pare să fie la fiecare colț, Psalmul 16 ni se arată ca un strigăt sincer pentru dreptate și pentru un ajutor divin în fața vicisitudinilor vieții. Acest psalm, plin de emoție și speranță, vorbește direct la inima fiecăruia dintre noi, indiferent de situația în care ne găsim!

„Psalmul 16” începe cu o cerere profundă:

Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, din buze fără de viclenie.”

Aici, autorul nu cere doar ajutor, ci și dreptate – ceva ce mulți dintre noi căutăm în viața de zi cu zi. E ca și cum am spune:

„Ascultă-mă, Doamne, pentru că vorbesc sincer și din inimă.”

Versetul 2 aduce un alt aspect important:

„De la faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte.”

Aici se cere o judecată corectă, dreaptă, venită de la Dumnezeu. E o dorință de a vedea lucrurile așa cum sunt cu adevărat, fără minciuni sau înșelătorii.

Mai departe, în versetul 3, autorul vorbește despre cum Dumnezeu i-a cercetat inima:

„Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate.”

E ca și cum ar spune că, chiar și în cele mai întunecate momente, Dumnezeu a fost acolo, lămurind lucrurile și arătând că inima autorului este curată.

Autorul își continuă pledoaria în versetul 4:

„Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre.”

Aici, e clar că a ales să urmeze un drum mai greu, evitând vorbele lumii și ținându-se de cuvintele și învățăturile lui Dumnezeu.

În versetul 5, găsim un alt gând puternic:

„Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale, ca să nu şovăie paşii mei.”

Autorul cere ajutorul lui Dumnezeu pentru a rămâne pe calea cea bună, pentru a nu se rătăci.

„Eu am strigat, că m-ai auzit Dumnezeule; pleacă urechea Ta către mine şi auzi cuvintele mele,”

se spune în versetul 6. Este o recunoaștere a faptului că Dumnezeu ascultă rugăciunile și un strigăt de ajutor pentru a fi auzit în continuare.

Versetul 7 aduce un element de laudă:

„Minunate fă milele Tale, Cel ce mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale.”

Aici se recunoaște bunătatea și mântuirea adusă de Dumnezeu celor care își pun speranța în El.

În versetul 8, autorul cere protecție:

„Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă”.

Este o cerere pentru a fi păzit ca ceva foarte prețios, ca și cum ar fi „lumina ochilor” pentru Dumnezeu.

„De faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins;”

se menționează în versetul 9, arătând o luptă împotriva celor care nu cred și care aduc suferință.

În versetul 10, autorul vorbește despre aroganța și împietrirea inimii vrăjmașilor:

„Cu grăsime inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit mândrie.”

Este o descriere a celor care sunt închiși în propriile lor dorințe egoiste și mândrie.

Versetul 11 descrie cum vrăjmașii îl înconjoară și încearcă să-l doboare:

„Izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la pământ.”

Apoi, în versetul 12, se face o comparație puternică:

„Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri.”

Inamicul este descris ca fiind puternic și periculos, ca un leu care pândește.

„Psalmul 16” se încheie cu o cerere ferventă pentru intervenția divină:

Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i! Izbăveşte sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta.”

Este un strigăt pentru ca Dumnezeu să intervină și să salveze sufletul autorului de cei răi!

În concluzie, acest psalm este un exemplu viu al căutării dreptății, al dorinței de protecție și al speranței în mântuirea divină.

Este o oglindă a sentimentelor și temerilor omenești, dar și a credinței puternice într-o putere mai mare decât noi, care ne poate salva și ne poate ghida pe calea cea bună.

Distribuie