Psalmul 18 Al lui David – O odă la măreția lui Dumnezeu și la modul în care creația Sa vorbește despre slava Sa!

0

Psalmul 18 Al lui David 

1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.
2. Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă.
3. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă.
4. În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor.
5. În soare şi-a pus locaşul său; şi el este ca un mire ce iese din cămara sa.
6. Bucura-se-va ca un uriaş, care aleargă drumul lui.
7. De la marginea cerului ieşirea lui, şi oprirea lui până la marginea cerului; şi nu este cine să se ascundă de căldura lui.
8. Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte pruncii;
9. Judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii.
10. Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite.
11. Dorite sunt mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preţ; şi mai dulci decât mierea şi fagurele.
12. Că robul Tău le păzeşte pe ele, şi răsplătire multă are.
13. Greşelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă
14. Şi de cele străine fereşte pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăţi de păcat mare.
15. Şi vor bineplăcea cuvintele gurii mele şi cugetul inimii mele înaintea Ta pururea; Doamne, Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu.

Psalmul 18 al lui David, cu versurile sale profunde și expresive, constituie o odă la măreția lui Dumnezeu și la modul în care creația Sa vorbește despre slava Sa. Este un psalm care explorează relația dintre om și divinitate, subliniind frumusețea și puterea legii divine.

Psalmul 18 oferă o perspectivă profundă asupra relației dintre creație și Creator, precum și asupra legii și poruncilor lui Dumnezeu, subliniind frumusețea, ordinea și înțelepciunea acestora. Acesta începe cu o descriere a naturii care proclamă slava lui Dumnezeu, evidențiind că cerurile și facerea mâinilor Lui transmit un mesaj puternic despre prezența și puterea divină.

„Psalmul 18” începe cu o imagine grandioasă:

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.”

Aici, David recunoaște măreția creației și modul în care aceasta reflectă slava Creatorului său. Cerul și tot ce este în el sunt văzute ca un testament al puterii și măiestriei divine.

Versetul 2 continuă această temă:

„Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă.”

Această idee că fiecare zi și fiecare noapte transmit cunoștință și învățătură este o reflectare a faptului că în fiecare moment al existenței noastre putem găsi semne ale prezenței și lucrării lui Dumnezeu.

„Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă,”

se spune în versetul 3. Acest verset subliniază universalitatea și omniprezența vocii lui Dumnezeu în creație. Fiecare lucru creat este un mesager al gloriei Sale, indiferent de limbă sau cultură.

Soarele este descris într-un mod poetic, ca un mire care iese din cămara sa, și ca un uriaș care parcurge cerul. Aceste imagini sugerează vitalitatea, puterea și lumina soarelui, care sunt folosite ca metafore pentru gloria lui Dumnezeu. Acest pasaj accentuează ideea că Dumnezeu este sursa și întreținătorul întregii creații.

Versetul 5 prezintă soarele ca pe un simbol al puterii și măreției lui Dumnezeu:

„În soare şi-a pus locaşul său; şi el este ca un mire ce iese din cămara sa.”

Soarele, în strălucirea și forța sa, este comparat cu un mire care iese din cămara sa, un simbol al începutului plin de speranță și al energiei revigorante.

Partea a doua a psalmului se concentrează pe legea, poruncile și judecățile lui Dumnezeu, evidențiind caracterul lor perfect și binefăcător. Legea Domnului este descrisă ca fiind „fără prihană”, având puterea de a întoarce sufletele și de a înțelepți pruncii. Aceasta indică faptul că legea lui Dumnezeu nu este doar un set de reguli, ci și un ghid pentru viață, care aduce înțelepciune și iluminare.

David vorbește apoi despre legea Domnului în versetul 8:

Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte pruncii;”

Aceasta subliniază rolul crucial al legii și învățăturilor divine în viața spirituală, oferind călăuzire și înțelepciune.

În versetul 10, David exprimă valoarea supremă a respectării Domnului:

„Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite.”

Această „frică” de Dumnezeu este înțeleasă ca un respect profund și o recunoaștere a puterii Sale, nu ca o teamă care paralizează.

„Greşelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă,”

se roagă David în versetul 13. Acesta este un apel umil pentru iertare și purificare, recunoscând că nimeni nu este fără greșeală în fața lui Dumnezeu.

În final, psalmul se încheie cu o rugăciune personală a lui David pentru puritate și protecție împotriva păcatului. El cere lui Dumnezeu să-i curețe greșelile și să-l păzească de influențe negative. Ultimul verset exprimă dorința ca gândurile și cuvintele lui David să fie plăcute înaintea lui Dumnezeu.

Prin cuvintele sale, David exprimă un profund respect și admirație pentru Dumnezeu, arătând că în fiecare aspect al lumii naturale și în legea divină se găsește dovada măreției Sale.

Este un psalm care ne invită să contemplăm frumusețea și măreția creației. Să recunoaștem rolul esențial al învățăturilor divine și să căutăm iertarea și călăuzirea în relația noastră cu Dumnezeu!

Distribuie