Psalmul 22 Al lui David – „Psalmul Păstorului”, este unul dintre cele mai cunoscute și iubite psalmi!

0

Psalmul 22 Al lui David 

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.
3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.
4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.
5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.
6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.

 

Psalmul 22, cunoscut și ca „Psalmul Păstorului”, este unul dintre cele mai cunoscute și iubite psalmi, oferind o imagine reconfortantă și profundă a relației dintre Dumnezeu și om.

Acesta începe cu o afirmație plină de încredere și liniște:

„Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi”

Această linie stabilește tonul întregului psalm, subliniind ideea că Dumnezeu, ca un păstor, își îngrijește și conduce turma (adică credincioșii) cu grijă și iubire.

Continuând cu tema pastorală, psalmul descrie modul în care Dumnezeu a oferit autorului

„loc de pășune” și „apa odihnei”

Aceste imagini evocă un sentiment de pace, siguranță și satisfacție, sugerând că Dumnezeu oferă tot ce este necesar pentru o viață plină și împlinită.

Versetele 3 și 4 descriu modul în care Dumnezeu ghidează și protejează.

„Povățuitu-m-a pe căile dreptății, pentru numele Lui”

Aici Dumnezeu ne conduce pe calea cea bună și dreaptă, nu pentru meritul regelui, ci pentru gloria Sa.

Chiar și în „mijlocul morții”,

prezența lui Dumnezeu este o sursă de confort și forță, eliminând teama și aducând mângâiere.

Toiagul și varga sunt instrumente tradiționale ale păstorului, simbolizând protecția și îndrumarea. Acestea sunt unelte de disciplină și surse de confort, indicând că disciplina divină este însoțită de îngrijire și dragoste.

Imaginea mesei pregătite

„împotriva celor ce mă necăjesc”

este puternică, sugerând că Dumnezeu nu doar că protejează, ci și onorează pe cei credincioși, chiar în prezența dușmanilor lor. Ungerea cu untdelemn și paharul care adăpă este o imagine a abundenței și binecuvântării divine.

În final, psalmul se încheie cu o expresie a speranței și încrederii depline că bunătatea și mila lui Dumnezeu vor însoți autorul pe tot parcursul vieții, cu dorința de a locui

„în casa Domnului, întru lungime de zile”

Acest lucru reflectă un angajament profund și o dorință de a fi în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.

În concluzie, Psalmul 22 este o expresie profundă a încrederii și speranței în grija și protecția lui Dumnezeu.

Prin utilizarea metaforelor pastorale, psalmul transmite un mesaj de siguranță, confort și liniște sufletească, subliniind relația de dragoste și grijă dintre Dumnezeu și oameni!

Distribuie