Psalmul 5 Al lui David – „Graiurile mele ascultă-le, Doamne!”

0

Psalmul 5 Al lui David 

1. Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea! 
2. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul  meu, căci către Tine, mă voi ruga, Doamne! 
3. Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă  vei vedea. 
4. Că Tu eşti Dumnezeu, Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va locui  lângă Tine cel ce vicleneşte. 
5. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urât-ai pe toţi  cei ce lucrează fără de lege
6. Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean îl  urăşte Domnul. 
7. Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă- voi spre sfânt locaşul Tău, întru frica Ta. 
8. Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pricina duşmanilor  mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. 
9. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă  deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. 
10. Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după  mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne, 
11. şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor  bucura şi le vei fi lor sălaş şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc  numele Tău. 
12. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei  voiri ne-ai încununat pe noi. 

 

Într-o lume unde oamenii de rând se luptă zi de zi cu necazurile, cuvintele lui David, scoase parcă din adâncul sufletului, răsună ca un ecou al speranței și credinței. În Psalmul 5, David își varsă sufletul în fața Domnului, cerându-i să-i asculte rugăciunile și să-l înțeleagă.

„Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea!”, începe David, un om care nu se fereste să-și arate slăbiciunile în fața Celui Atotputernic. El cere lui Dumnezeu, „Împăratul meu şi Dumnezeul meu”, să fie atent la rugăciunile sale. David știe că doar către Dumnezeu poate să-și îndrepte ruga, spunând clar: „căci către Tine, mă voi ruga, Doamne!”.

David nu e genul de om care să-și lase rugăciunile în aer, fără speranță. El e hotărât să stea în fața lui Dumnezeu de dimineața, sigur că va fi auzit: „Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea.”

El știe bine că Dumnezeu nu tolerează răul, că „Tu eşti Dumnezeu, Care nu voieşti fărădelegea”. David e convins că cei răi, cei care mint și înșeală, nu au loc lângă Dumnezeu. „Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi”, zice el, arătând că Dumnezeu nu suportă pe cei care nu respectă legea.

Și mai e ceva ce David știe bine: că Dumnezeu îi va pedepsi pe cei mincinoși și vicleani. „Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte Domnul”, afirmă el cu tărie.

Dar în toată această lume plină de nelegiuiri, David găsește un refugiu în bunătatea lui Dumnezeu.

El spune: „Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău, întru frica Ta.” David se simte în siguranță în prezența lui Dumnezeu și caută călăuzirea Lui: „Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta.”

El știe că în jurul lui sunt mulți care vorbesc numai minciuni, cu inimi pustii și guri care viclenesc. „Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc.” David cere lui Dumnezeu să-i judece pe acești oameni, să-i lase să cadă prin propriile lor sfaturi rele și să-i alunge pentru răutățile lor: „Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne,”.

În Psalmul 5 ,  David se îndreaptă cu speranță către viitor, gândindu-se la cei ce își pun încrederea în Dumnezeu. El vede un viitor luminos pentru aceștia, spunând: „şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor sălaş şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău.” El încheie cu o certitudine plină de credință în bunătatea și protecția lui Dumnezeu:

„Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi!”

Distribuie