Psalmul 7 Al lui David – un strigăt profund pentru dreptate și protecție!

0

Psalmul 7 Al lui David 

1. Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi mă izbăveşte,
2. Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască.
3. Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele,
4. De am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei,
5. Să prigonească vrăjmaşul sufletul meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaţa mea şi mărirea mea în ţărână să o aşeze.
6. Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta, înalţă-Te până la hotarele vrăjmaşilor mei; scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit
7. Şi adunare de popoare Te va înconjura şi peste ea la înălţime Te întoarce.
8. Domnul va judeca pe popoare; judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea şi după nevinovăţia mea.
9. Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte.
10. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce mântuieşte pe cei drepţi la inimă.
11. Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu se mânie în fiecare zi.
12. De nu vă veţi întoarce, sabia Sa o va luci, arcul Său l-a încordat şi l-a pregătit
13. Şi în el a gătit unelte de moarte; săgeţile Lui pentru cei ce ard le-a lucrat.
14. Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea.
15. Groapă a săpat şi a adâncit-o şi va cădea în groapa pe care a făcut-o.
16. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui şi pe creştetul lui silnicia lui să se coboare.
17. Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.

Psalmul 7 este un strigăt profund pentru dreptate și protecție împotriva persecuției, exprimând încrederea în Dumnezeu ca judecător drept și salvator. Acest psalm este atribuit regelui David și reflectă lupta sa împotriva nedreptății și a răutății.

În Psalmul 7, David, un om care a simțit greutatea persecuției și a conflictului, își exprimă încrederea și speranța în Dumnezeu, Judecătorul suprem și drept. El începe cu o declarație de credință și o cerere de protecție împotriva celor care îl prigonesc.

„Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi mă izbăveşte,” spune David, arătând că încrederea lui este plasată complet în Dumnezeu. El cere protecție, temându-se că vrăjmașii săi ar putea să-l distrugă complet, ca un leu care răpește:

Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască.”

David este, de asemenea, preocupat de dreptate și integritate. El se supune judecății lui Dumnezeu, mărturisind că, dacă a greșit, este pregătit să suporte consecințele:

„Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, De am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei, Să prigonească vrăjmaşul sufletul meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaţa mea şi mărirea mea în ţărână să o aşeze.”

David îl cheamă pe Dumnezeu să se ridice în mânia Sa și să judece pe popoare:

„Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta, înalţă-Te până la hotarele vrăjmaşilor mei; scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit Şi adunare de popoare Te va înconjura şi peste ea la înălţime Te întoarce. Domnul va judeca pe popoare; judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea şi după nevinovăţia mea.”

El cere ca răutatea să fie sfârșită și ca Dumnezeu să întărească pe cel drept, arătând că Dumnezeu este un judecător drept și îndelung-răbdător:

„Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce mântuieşte pe cei drepţi la inimă.”

David avertizează că, dacă oamenii nu se întorc de la răutatea lor, Dumnezeu își va pregăti instrumentele de pedeapsă:

„Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veţi întoarce, sabia Sa o va luci, arcul Său l-a încordat şi l-a pregătit Şi în el a gătit unelte de moarte; săgeţile Lui pentru cei ce ard le-a lucrat.”

În final, David prezice că cei nedrepți vor cădea în capcanele pe care le-au întins pentru alții:

„Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea. Groapă a săpat şi a adâncit-o şi va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui şi pe creştetul lui silnicia lui să se coboare.”

David încheie psalmul cu o declarație de laudă către Dumnezeu, promițând să-l slăvească pentru dreptatea Sa:

„Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.”

Aceste cuvinte finale ale lui David în Psalmul 7  sunt o invitație deschisă pentru fiecare dintre noi să reflectăm la semnificația profundă a dreptății și a credinței.

Aici, David recunoaște suveranitatea și dreptatea divină, dar și își exprimă gratitudinea și admirația față de Dumnezeu. E o recunoaștere că, în viața noastră, există un fundament stabil și sigur în dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu.

Distribuie