Rugăciune pentru buna rânduire în viaţă a copiilor, către Sfântul Nicolae, Făcătorul de minuni

0

„Rugăciune pentru buna rânduire în viaţă a copiilor, către Sfântul Nicolae, Făcătorul de minuni”

„Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae! Auzi-ne pe noi, păcătoşii (numele), care ne rugăm ţie şi chemăm în ajutor mijlocirea ta grabnică: vezi-ne pe noi, neputincioşii, care din toate părţile suntem vânaţi, de tot binele suntem lipsiţi şi cu mintea suntem întunecaţi din pricina puţinătăţii de suflet: grăbeşte, bineplăcutule al lui Dumnezeu, şi nu ne lăsa pe noi să rămânem în robia păcatului, ca să nu se bucure vrăjmaşii noştri şi să nu murim în lucrurile noastre cele viclene. Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul şi Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupeşti; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru şi în viaţa de acum, şi în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre şi după necurăţia inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa.

Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm şi, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăveşte-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră şi potoleşte valurile patimilor şi nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca pentru sfintele tale rugăciuni să nu ne cuprindă pe noi necazul şi să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor şi în mocirla patimilor noastre. Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viaţă paşnică şi iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire şi mare milă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

In „Rugăciune pentru buna rânduire în viaţă a copiilor” observăm elemente distinctive ale acesteia în contextul spiritualității creștine ortodoxe. Rugăciunea ilustrează recunoașterea Sfântului Nicolae ca intercesor puternic în fața lui Dumnezeu și exprimă cereri pentru protecția și îndrumarea copiilor.

Adresarea către Sfântul Nicolae:

„Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae!”. Aceasta subliniază respectul față de Sfântul Nicolae, considerat un protector al celor nevoiași și un model de virtute și înțelepciune.

Recunoașterea dificultăților vieții:

„vezi-ne pe noi, neputincioşii, care din toate părţile suntem vânaţi, de tot binele suntem lipsiţi și cu mintea suntem întunecaţi din pricina puţinătăţii de suflet”. Aici, credincioșii își exprimă conștientizarea dificultăților și provocărilor vieții, recunoscând propria neputință și nevoie de ajutor divin.

Cererea de intervenție și protecție:

„grăbeşte, bineplăcutule al lui Dumnezeu, și nu ne lăsa pe noi să rămânem în robia păcatului”. Prin aceasta, se cere Sfântului Nicolae să intervină pentru a-i proteja pe credincioși de păcat și de influențele negative ale vieții.

Intercesiunea pentru iertare și milă:

„Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul și Stăpânul nostru”. Acest aspect al rugăciunii subliniază credința în puterea de mijlocire a Sfântului Nicolae în fața lui Dumnezeu, cerând milă și iertare pentru păcate.

Speranța și chemarea la protecție:

„Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viață paşnică și iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire și mare milă”. Prin aceasta, se exprimă dorința de a avea o viață liniștită, plină de virtute și îndrumare spirituală.

„Rugăciune pentru buna rânduire în viaţă a copiilor”, combină elemente de laudă, cerere de ajutor, protecție și milă. Aceasta este un exemplu de cum credincioșii creștini ortodocși se adresează sfinților ca intercesori. Rugăciunea reflectă un act de devoțiune și expresie a credinței și speranței personale.

Distribuie