Rugăciune pentru fericirea şi bunăstarea copiilor

0

ruga catre Iisus

Rugăciune pentru fericirea şi bunăstarea copiilor, către Domnul Iisus Hristos

„Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele), păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor.

Doamne! Cu toţii suntem zidirea Ta: îndură-Te de copiii mei (numele) şi întoarce-i la pocăinţă. Mântuieşte-i, Doamne, şi miluieşte-i pe copiii mei (numele) şi luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale şi învaţă-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

„Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele)”

Rugăciunea, așa cum este ea formulată, începe cu un apel direct către Iisus Hristos, cerând milă pentru copii: „Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele)”. Această deschidere subliniază recunoașterea unei relații personale cu divinitatea, o trăsătură comună în multe rugăciuni creștine. Prin specificarea numelor copiilor, rugăciunea devine mai intimă și personalizată, reflectând dorința de protecție individuală și atenție din partea lui Dumnezeu.

„păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul”

Următorul segment al rugăciunii cere protecția divină împotriva răului: „păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul”. Aceasta reflectă o preocupare comună printre părinți – dorința de a-și vedea copiii feriți de influențe negative sau pericole. În acest context, ‘acoperământul’ lui Dumnezeu este văzut ca un refugiu spiritual și moral.

„deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor”

Mai departe, rugăciunea se concentrează asupra dezvoltării spirituale a copiilor: „deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor”. Aici se subliniază importanța sensibilității spirituale și a trăsăturilor morale cum ar fi umilința și smerenia. Aceste calități sunt văzute ca esențiale în creșterea copiilor conform principiilor creștine.

„Cu toţii suntem zidirea Ta”

În continuare, rugăciunea amintește că toți sunt creația lui Dumnezeu: „Cu toţii suntem zidirea Ta”. Aceasta este o declarație de egalitate și unitate în fața divinității, indicând faptul că fiecare individ, indiferent de vârstă sau statut, este important și valoros în ochii lui Dumnezeu.

„luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale”

Rugăciunea se încheie cu o cerere de îndrumare spirituală și iluminare: „luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale”. Aceasta evidențiază speranța că copiii vor crește înțelegând și urmând învățăturile creștine.

Această rugăciune este un exemplu de comunicare profundă și sinceră cu divinitatea. Prin aceasta părinții își exprimă speranțele pentru binele și creșterea armonioasă a copiilor lor în lumina credinței creștine. Este o manifestare a iubirii necondiționate și a grijii părintești, încadrată într-un context spiritual profund.

Distribuie