Rugăciunea care aduce pace și înțelegere în familie

0

Rugăciunea comună are mare trecere în fața lui Dumnezeu, mai ales atunci când este făcută cu evlavie și nădejde în ajutorul Lui. Ne putem însă ruga și individual pentru liniștea și buna înțelegere în familia noastră. Este important să ne rugăm cu smerenie, iar toate cele din jurul nostru vor fi astfel în grija Domnului. Părinții, soții, copiii, frații sau surorile, bunicii pot rosti rugăciunea care alungă deznădejdea și vrajba cât de des este posibil. Dumnezeu nu va lăsa rugăciunile noastre neascultate, iar lucrarea lui va fi cu siguranță resimțită în sânul familiei.

Să nu uităm ca alături de rugăciunea pentru pace în familie să fim buni,toleranți și înțelegători cu  cei dragi ai noștri și mai ales să fim mereu dornici de a-i ajuta în orice context al vieții. Această mică jertfă ne aduce mai aproape de statornicia pe care ne-o dorim în familia noastră.

Una dintre rugăciunile care ne aduce liniștea în casă trebuie rostită în fața candelei aprinse, având convingerea că aceasta se înalță spre ceruri.

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, trimis ai fost de Dumnezeu-Tatăl pe pământ ca să salvezi neamul omenesc de la moarte, Care prin însăşi a Ta răbdare neclintită şi smerenie necuprinsă ai suferit batjocură, răni, cruce şi moarte, fără împotrivire.

Vino între noi şi-n casa noastră, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit după Înviere zicându-le „Pace Vouă!” şi ai liniştit sufletele lor înfricoşate şi întristate. Mântuitorul şi ocrotitorul vieţii noastre, linişteşte sufletele noastre zbuciumate şi înviforate. Pacea Ta ce-a nestricată dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni, nu precum o dau oamenii. Şi bucuria Ta fă-o deplină în noi, astfel ca nimic să nu zdruncine credinţa şi liniştea familiei noastre.

Liniştitorul cel sfânt şi minunat al valurilor înspumate şi salvatorul Sfântului Apostol Petru din vâltoarea mării, linişteşte-ne şi pe noi sufleteşte şi trupeşte, căci mult suntem afundaţi în cumplita mare a păcatelor şi a deznădejdii.

Iisuse, Tu eşti lumina ce-a dumnezeiască, mai presus de cuget şi de simţire, Tu eşti pacea celor tulburaţi, împovăraţi şi împresuraţi de necaz. Păzeşte-ne pe toţi de toată vătămarea şi ispita, pentru ca îndulcindu-ne din ajutorul Tău, şi cu îngerii Tăi cei sfinţi fiind păziţi, toţi cu credinţă să cântăm: Domnul este ajutorul nostru, nu ne vom teme, căci Tu eşti, Dumnezeule, întărirea noastră, Stăpânitor puternic şi Domn al păcii, şi împărăţia Ta este împărăţie veşnică.

Distribuie