Rugăciunea către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur – „luminător al lumii”

0

Rugăciunea către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur 

“O, luminătorule a toată lumea, prea­bunule Părinte Ioane Gură de Aur, stâlp și întărire a Bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor ne­căjiți, sărguiește degrab a ne ajuta; izbă­vește turma lui Hristos de lupii ce o ră­pesc și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor nea­muri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de secetă, de boli și de moarte năprasnică.

Miluiește-ne și pe noi, cei care cu mintea, cu lucrul și cuvântul suntem întru întunericul păcatelor, pentru ca prin rugăciunile tale, să ne izbăvim de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic.

Dă­ruiește-ne iubirea și râvna ta pe care le-ai arătat Bisericii lui Hristos. Luminează mintea noastră cu lumina dumnezeieștilor învățături și ajută-ne să ajungem întotdeauna la înăl­țimea gândului smerit, spre slava lui Dum­nezeu și a noastră mântuire. Amin!”

Rugăciunea către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur este un exemplu impresionant al modului în care tradiția creștină ortodoxă cinstește și solicită intercesiunea sfinților. Această rugăciune îi atribuie Sfântului Ioan Gură de Aur o serie de titluri și roluri, subliniind calitățile și virtuțile pentru care este venerat.

Titlul de „luminător al lumii” reflectă recunoașterea contribuției sale remarcabile la teologia creștină, în special prin predicile și scrierile sale. Acestea au iluminat înțelegerea creștină de-a lungul secolelor. Calitatea de „Părinte” sugerează respectul și afecțiunea cu care este privit, precum și rolul său de ghid spiritual.

Calificativul de „stâlp și întărire a Bisericii” subliniază rolul lui Ioan Gură de Aur în consolidarea Bisericii creștine atât prin apărarea ei împotriva ereziilor, cât și prin încurajarea unei vieți morale și spirituale puternice în rândul credincioșilor. Prin numirea sa ca „povățuitor al pocăinței”, rugăciunea recunoaște importanța pe care Ioan a acordat-o pocăinței în viața creștină, văzută ca un proces continuu de întoarcere și reînnoire spirituală.

„ajutător al bolnavilor și apărător al celor necăjiți”

Sfântul Ioan este, de asemenea, invocat ca „ajutător al bolnavilor și apărător al celor necăjiți”.  Aceasta reflectă credința în capacitatea sa de a intercede pentru cei în suferință și nevoiași. Acest aspect subliniază o dimensiune a compasiunii și a îngrijirii față de cei aflați în dificultate.

În partea centrală a rugăciunii, credincioșii cer protecția și îndurarea Sfântului Ioan pentru a-i păzi de diversele primejdii și ispite. Acest lucru reflectă conștientizarea vulnerabilităților umane și a nevoii de protecție divină în fața provocărilor vieții.

Rugăciunea este o cerere de milă pentru cei păcătoși și o solicitare pentru luminarea minții și ajutorul în atingerea smereniei. Aceasta subliniază dorința credincioșilor de a urma exemplul lui Ioan Gură de Aur, căutând mântuirea și slava divină.

Rugăciunea către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur este un omagiu adus Sfântului Ioan Gură de Aur. Este un exemplu de cum credința și speranța sunt exprimate în tradiția creștină ortodoxă.

Prin apelul la intercesiunea sfinților pentru ghidare, protecție și mântuire ne putem regăsi întru Domnul Dumnezeul Nostru!

Distribuie