Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat” – cea mai iubită rugăciune

0

Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și prea nevinovată și Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de ase­mănare decât serafimii, ca­re fără stri­că­ciune pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat” este una dintre cele mai cunoscute și iubite rugăciuni în tradiția creștină ortodoxă, adresată Maicii Domnului. Această rugăciune este recunoscută pentru profunda sa venerație față de Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Ea este un element central în liturgia ortodoxă.

Rugăciunea începe cu afirmația „Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu.” Aceasta exprimă că este cu adevărat potrivit și drept să se aducă laude Fecioarei Maria. Acest început stabilește tonul de respect și venerație profundă care caracterizează întreaga rugăciune.

Următoarea parte, „cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru,” continuă să evidențieze statutul ei unic și venerabil. Ca Maica a lui Dumnezeu, e subliniată puritatea și sfințenia ei.

Continuând, rugăciunea face o comparație între Maica Domnului și cele mai înalte ordine de îngeri. Ea este „mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii!” Aceasta este o recunoaștere a poziției deosebite a Fecioarei Maria în ierarhia spirituală.

În cele din urmă, rugăciunea se încheie cu o referire la cel mai semnificativ aspect al Maicii Domnului în credința creștină: „care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.” Această linie subliniază credința în nașterea miraculoasă a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din Fecioara Maria. Aici e reiterată importanța ei în credința noastră creștină.

Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat” este o expresie de venerație față de Maica Domnului. În același timp este și o reflectare a învățăturilor teologice fundamentale ale creștinismului ortodox.

Prin repetarea sa frecventă în liturgie, rugăciunea reamintește credincioșilor despre rolul esențial al Fecioarei Maria în viața de credință a Bisericii.

Distribuie