Rugăciunea pentru Binefacerile Primite de la Dumnezeu

0

Rugăciunea pentru Binefacerile Primite de la Dumnezeu 

 „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toata milostivirea si indurarea, Care ai nemasurata mila, nespusa si neajunsa iubire de oameni, cazand acum catre a Ta slava, cu frica si cu cutremur, aduc Tie multumire pentru binefacerile de care m-ai invrednicit pe mine, nevrednicul robul Tau. Te slavesc, Te laud si Te cant ca pe un Domn, Stapan si facator de bine. Si iarasi cazand inaintea Ta, iti multumesc si cu smerenie ma rog nemasuratei si negraitei Tale milostiviri, ca si de acum inainte sa-mi daruiesti faceri de bine, ca sa sporesc in dragostea de Tine si de aproapele meu. Izbaveste-ma de tot raul si necazul. Daruieste-mi liniste. Si ma invredniceste ca in toate zilele vietii mele totdeauna multumire sa-Ti aduc si sa graiesc si sa cant cele preabune Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!”

‘Rugăciunea pentru Binefacerile Primite de la Dumnezeu’:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni…” este un act de adorare și mulțumire adresat lui Dumnezeu pentru binefacerile și îndurările primite.

Rugăciunea continuă cu o exprimare de mulțumire pentru „binefacerile” primite. Astfel recunoscând că toate beneficiile și binecuvântările în viață sunt rezultatul harului și iubirii divine. Această parte a rugăciunii reflectă o atitudine de recunoștință profundă și o conștientizare a dependenței omului de Dumnezeu.

„Rugăciunea pentru Binefacerile Primite de la Dumnezeu” conține laude aduse lui Dumnezeu,

„Te slăvesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și făcător de bine”.  Aceasta subliniază respectul și venerația față de Dumnezeu. Prin aceste cuvinte, se recunoaște autoritatea și bunătatea lui Dumnezeu.

În continuare, rugăciunea conține o cerere pentru ca binefacerile să continue, „ca și de acum înainte să-mi daruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu”. Aceasta subliniază dorința de a rămâne aproape de Dumnezeu și de a împărtăși iubirea primită cu cei din jur.

Rugăciunea se încheie cu o cerere de protecție de „tot răul și necazul” și de acordare a liniștii. De asemenea și cu angajamentul de a aduce permanent mulțumire lui Dumnezeu. Prin aceasta, se exprimă dorința de pace interioară și de a rămâne într-o stare de recunoștință continuă față de divinitate.

Rugăciunea este o manifestare a recunoștinței și a respectului profund față de Dumnezeu. Prin această rugăciune, credincioșii își exprimă aprecierea pentru ajutorul și binecuvântările divine și solicită continuarea ghidării și protecției în viața lor.

Rugăciunea subliniază importanța recunoașterii surselor binecuvântărilor în viață și a menținerii unei relații de apropiere și iubire față de Dumnezeu și semeni.

Distribuie