Rugăciunea pentru Citirea cu Folos a Sfintei Scripturi

0

Rugăciunea pentru Citirea cu Folos a Sfintei Scripturi

 „Straluceste in inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne, lumina cea neinserata a cunostintei dumnezeirii Tale si deschide ochii cugetului nostru spre cunoasterea evanghelicelor Tale propovaduiri; pune intru noi si frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupesti cu totul calcandu-le, viata duhovniceasca sa petrecem, toate cele ce sunt spre placerea Ta cugetandu-le si facandu-le. Ca Tu esti luminarea si sfintirea si mantuirea sufletelor noastre si Tie slava inaltam: Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!”

 

„Rugăciunea pentru Citirea cu Folos a Sfintei Scripturi„. „Strălucește în inimile noastre, Iubitorule de oameni Doamne, lumina cea neînserată a cunoștinței dumnezeirii Tale și deschide ochii cugetului nostru spre cunoașterea evanghelicelor Tale propovăduiri…” Este o invocare a ajutorului divin pentru a înțelege și a trăi în conformitate cu învățăturile Sfintei Scripturi.

Rugăciunea începe cu o cerere ca lumina cunoștinței divine să strălucească în inimile credincioșilor. Este o metaforă pentru iluminarea spirituală și înțelegerea adâncă a esenței divine. Această cerere subliniază dorința de a primi înțelepciune și îndrumare spirituală direct de la sursa divinității.

În continuare, rugăciunea solicită „deschiderea ochilor cugetului”, o metaforă pentru claritatea și profunzimea înțelegerii. Aceasta se referă la capacitatea de a interpreta corect și de a aplica învățăturile biblice în viața de zi cu zi. Astfel se subliniază importanța unei citiri conștiente și reflective a Scripturii.

Rugăciunea include de asemenea cererea de a avea „frica de fericitele Tale porunci”

Aici se exprimă dorința de a respecta cu reverență învățăturile divine. Acest aspect reflectă concepția că frica de Dumnezeu este un început al înțelepciunii și un ghid moral esențial.

Rugăciunea se concentrează pe ideea de a trăi o „viață duhovnicească”, în opoziție cu „poftele trupești”. Astfel se subliniază aspirația către puritate spirituală și depășirea tentațiilor materiale sau carnale. Acest contrast între spiritual și trupesc este o temă frecventă. Aici este evidențiată lupta interioară pentru a menține un mod de viață sfânt.

Rugăciunea se încheie cu o laudă adusă Sfintei Treimi, „Tatălui și Fiului și Sfântului Duh”, reiterând doctrina trinitară fundamentală în creștinism și recunoașterea rolului central al divinității în viața spirituală.

În concluzie, „Rugăciunea pentru Citirea cu Folos a Sfintei Scripturi este un exemplu de cum credința și rugăciunea pot fi folosite pentru a căuta ghidare și înțelegere în studiul textelor sacre.

Prin solicitarea luminării și îndrumării divine, această rugăciune încurajează o abordare profundă și conștientă a lecturii biblice, subliniind importanța de a trăi conform învățăturilor divine și de a căuta continuu o mai bună înțelegere spirituală.

Distribuie