Rugăciunile către Maica Domnului”Pantanassa”pentru bolnavii de cancer

0

Rugăciunile către Maica Domnului”Pantanassa”

„Rugăciunea întâi către Maica Domnului” 

Atotbună Stăpână, Sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a toate, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul sufletului meu. Ci, ca ceea ce eşti milostivă, Maica Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu, şi trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă, şi cuvântul tău este plin de putere, o, Împărăteasă a toate. Adu-mi biruinţa, roagă-te pentru mine, ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

„Rugăciunea a doua”

O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere, înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad cu credinţă înaintea sfintei tale icoane. Şi precum pasărea îşi acoperă cuibul de pui cu aripile, aşa acoperă-ne şi tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc, în care nădejdea se subţiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici, unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blândeţe şi lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă Stăpână, binecuvântează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului Doctor Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale, ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână şi Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, bucuria celor întristaţi, mângâierea celor îndureraţi, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat, să lăudăm Treimea cea de viaţă Făcătoare şi nedespărţită, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

 

Într-o lume în care provocările medicale, cum ar fi lupta împotriva cancerului, ating atât de mulți oameni, mulți găsesc confort și speranță în rugăciune.

Printre acestea, Rugăciunile către Maica Domnului”Pantanassa”, pentru bolnavii de cancer, reprezintă un stâlp de sprijin spiritual pentru mulți credincioși.

Rugăciunile adresate Maicii Domnului, cunoscute pentru milostivirea și puterea ei, sunt un adăpost pentru sufletele celor care se confruntă cu suferința bolilor grele. În „Rugăciunea întâi către Maica Domnului”, credincioșii își exprimă smerenia și recunoștința, cerând ajutor divin pentru vindecarea trupului și sufletului. Această rugăciune subliniază credința în puterea Maicii Domnului de a aduce tămăduire și întărire.

De asemenea, „Rugăciunea a doua” accentuează ideea că Maica Domnului poate fi un scut protector pentru cei aflați în suferință. Prin comparația cu pasărea care își protejează puii, rugăciunea evocă imaginea Maicii Domnului ca un adăpost în momentele de cumpănă. Aceasta solicită mângâiere și lumină pentru cei suferinzi, precum și binecuvântări pentru medici, văzuți ca instrumente ale lui Iisus Hristos, Mântuitorul.

Aceste rugăciuni sunt nu doar expresii ale credinței, dar și ale speranței și alinării. Ele reflectă încrederea în Dumnezeu și în mila neîntreruptă a Maicii Domnului. Ele sunt o sursă de forță și consolare pentru mulți dintre noi. Acest tip de rugăciune demonstrează o relație profundă și personală cu Dumnezeu, oferindu-ne un sentiment de unitate și sprijin in viață.

În contextul actual, unde medicina se luptă cu boli complexe precum cancerul, aceste rugăciuni oferă o dimensiune spirituală vindecării. Ele subliniiază importanța echilibrului între trup și suflet. Astfel, rugăciunile sunt un pilon de sprijin pentru cei bolnavi și pentru familiile noastre.

Rugăciunile către Maica Domnului”Pantanassa” aduc împreună credința, speranța și dragostea în lupta contra suferinței!

Share.