Taina Sfântului Maslu

0
Taina Sfântului Maslu, una dintre cele șapte Taine sacre ale Bisericii Ortodoxe. 

Taina Sfântului Maslu este un act profund spiritual și de mângâiere. Acesta subliniază compasiunea și grija creștină față de cei suferinzi. Prin această Taină, credincioșii sunt împărtășiți cu harul divin pentru vindecarea atât a bolilor trupești, cât și a celor sufletești, și pentru iertarea păcatelor.

Originea termenului: Termenul „maslu” provine din slavonă și înseamnă „untdelemn”. Aceasta indică elementul central al acestei Taine: ungerea cu untdelemn sfințit. Această ungere, cunoscută și sub numele de „eleoungere”, este un simbol al harului curativ care vine de la Dumnezeu.

Manifestarea milei divine: Sfântul Maslu este o exprimare a milostivirii lui Dumnezeu față de cei care suferă și care își pun speranța în El. Rugăciunile rostite în cadrul acestei Taine invocă mila divină, numindu-L pe Dumnezeu „Doctorul plin de milă”, care vindecă atât trupul, cât și sufletul.

Rolul credinței și al căinței: Un aspect esențial al Sfântului Maslu este deschiderea sufletului bolnavului, care trebuie să aibă o credință puternică și o căință sinceră. Fără această deschidere spirituală și receptivitate, lucrarea Duhului Sfânt nu poate fi completă.

Comuniunea și solidaritatea în rugăciune: Taina Sfântului Maslu este, de asemenea, o expresie a comuniunii și a solidarității creștine. Prin rugăciunile comune, întreaga comunitate se unește în sprijinul celui suferind, oferind mângâiere și întărire spirituală. Acest act de solidaritate demonstrează că nimeni nu este singur în suferință, iar Biserica se roagă și intervine pentru fiecare membru al său.

Slujba Sfântului Maslu, în tradiția creștină ortodoxă, este deosebit de simbolică și are o semnificație profundă. Ideal, această slujbă este săvârșită de șapte preoți, un număr care reflectă semnificația spirituală bogată în tradiția creștină.

Semnificația numărului șapte: Numărul șapte în slujba Sfântului Maslu simbolizează cele șapte daruri ale Duhului Sfânt, menționate de proorocul Isaia (11, 2-3). Acest număr este relevant în multe povestiri din Sfânta Scriptură a Legii Vechi, care ilustrează mila și îndurarea lui Dumnezeu. Printre acestea, se numără momentul când proorocul Elisei s-a aplecat de șapte ori peste un copil mort pentru a-l învia.  (IV Regi 4, 34-35); Inconjurarea de șapte ori a cetății Ierihon de către israeliți, cu sunet de trâmbițe, pentru cucerirea ei (Iosua 6, 13-16). Ca și rugăciunea proorocului Ilie pe muntele Carmel de șapte ori, până când Dumnezeu a trimis ploaie peste pământul secetat. (III Regi 18, 42-45).

Săvârșirea slujbei cu mai puțini preoți: Deși ideal este ca slujba Sfântului Maslu să fie oficiată de șapte preoți, în situații de nevoie, pot sluji și un număr mai mic de preoți. Trei preoți pot săvârși această slujbă, simbolizând Sfânta Treime. De asemenea și cel puțin doi preoți, pentru a menține un caracter comunitar al rugăciunii. Este important de menționat că un singur preot nu poate săvârși Sfântul Maslu, datorită importanței comuniunii și a rugăciunii împreună în această Taină.

Sfântul Maslu, ca Taină a Bisericii Ortodoxe poate fi oficiat oricând este nevoie. Este important să se țină cont de necesitățile spirituale și trupești ale credincioșilor, Sfântul Maslu fiind o Taină de vindecare și de întărire spirituală.

Frecvența săvârșirii Sfântului Maslu:  Sfântul Maslu poate fi săvârșit oricând este nevoie. Această Taină este adesea legată de perioadele de post, cum ar fi Postul Mare sau alte posturi importante. Acest obicei reflectă o concentrare mai mare pe rugăciune și pe nevoile spirituale în aceste perioade.

Obiectele necesare pentru săvârșirea Sfântului Maslu:
 • Sfânta Evanghelie: Este plasată pe masa unde se oficiază slujba, reprezentând Cuvântul lui Dumnezeu și prezenta Lui în mijlocul adunării.
 • Lumânări: De obicei, se folosesc șapte lumânări, simbolizând cele șapte daruri ale Duhului Sfânt și lumina lui Christos în lume.
 • Vas cu grâu sau făină: Reprezintă rodul pământului și binecuvântările lui Dumnezeu, precum și trupul lui Christos.
 • Vas cu untdelemn: Untdelemnul este elementul central în Taina Maslului, fiind folosit pentru ungerea bolnavului. Acesta simbolizează harul lui Dumnezeu care vindecă și întărește.
 • Șapte bețișoare înfășurate cu vată: Acestea sunt folosite de preoți pentru a unge pe credincios în timpul slujbei. Ungerea cu untdelemn sfințit este un act de vindecare și de acordare a harului divin.
Slujba Sfântului Maslu este profundă și complexă, constând din mai multe părți care îmbină rugăciunea, citirea scripturii și ritualul sacru. Părțile cele mai de seamă ale acestei slujbe sunt următoarele:
 • Rugăciunea pentru sfințirea untdelemnului: Aceasta este rostită de preoți pe rând, de șapte ori, simbolizând completitudinea și perfecțiunea. „Părinte sfinte, Doctorul sufletelor şi al trupurilor… tămăduieşte şi pe robul Tău acesta de neputinţa trupească şi sufletească ce l-a cuprins…” Prin această rugăciune, untdelemnul este sfințit și pregătit pentru ungerea credincioșilor. Rugăciunea se adresează lui Dumnezeu ca „Doctorul sufletelor și al trupurilor”. Aceasta este o recunoaștere a puterii Sale de a vindeca și de a alina suferințele atât fizice, cât și spirituale. Aceasta subliniază credința că Dumnezeu are grijă de întreaga ființă umană, îngrijindu-se de sănătatea fizică, cat și de cea spirituală.
 • Cele șapte Apostole și Evanghelii: Aceste lecturi din Sfânta Scriptură sunt urmate fiecare de ectenia întreită și de o rugăciune pentru sfințirea untdelemnului și tămăduirea bolnavului. Această parte a slujbei subliniază puterea cuvântului lui Dumnezeu în vindecarea și mângâierea sufletului și trupului.
 • Ungerea de șapte ori a celui bolnav cu untdelemn sfințit: În timpul ungerei, preoții rostesc rugăciunea specifică, cerând lui Dumnezeu să vindece atât trupul, cât și sufletul persoanei bolnave. Această ungere este un act central al Tainei, prin care harul dumnezeiesc este împărtășit credinciosului.
Despre untdelemnul  folosit in
Taina Sfântului Maslu:
 • Untdelemnul folosit în Sfântul Maslu este binecuvântat de preoți și devine un vas al Duhului Sfânt, similar cu apa folosită în Taina Botezului.
 • Acest untdelemn sfințit are puterea nu doar de a vindeca afecțiuni fizice, ci și de a curăți sufletul de păcate și de a împărtăși mila și îndurarea divină.
 • Untdelemnul rămas după slujbă, precum și făina binecuvântată, sunt păstrate cu respect și utilizate în scopuri spirituale și evlavioase.
 • Din făina binecuvântată se poate prepara o turtișoară pentru bolnav sau prescuri pentru Liturghie, iar untdelemnul poate fi folosit pentru aprinderea candelelor, fie în casă, fie la biserică.

Prin urmare, Sfântul Maslu este o Taină accesibilă și profundă, care răspunde nevoilor spirituale și fizice ale credincioșilor. Aceasta oferă vindecare, mângâiere și întărire sufletească. Prezența Sfintei Evanghelii, a lumânărilor, a grâului sau făinii și a untdelemnului sfințit, precum și a bețișoarelor pentru ungere, subliniază semnificațiile bogate și profunde ale acestei Taine.

Distribuie