Ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă – Sfințenia căsătoriei

0

 „Ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă!” 

Ev. Marcu 10, 2-12  

„În vremea aceea, apropiindu-se fariseii de lisus, Îl întrebau, ispitindu-L, dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase femeia. Iar El, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit vouă Moise? Iar ei au zis: Moise a dat voie să-i scrie carte de despărțire și să o lase. Și, răspunzând, lisus le-a zis: Pentru învârtoșarea inimii voastre v-a scris porunca aceasta; dar, de la începutul făpturii, «bărbat și femeie i-a făcut» Dumnezeu. «De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup»; așa că nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Dar în casă ucenicii L-au întrebat iarăși despre aceasta. Și El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa și va lua alta săvârșește adulter cu ea. Iar femeia, de-și va lăsa bărbatul ei și se va mărita cu altul, adulter săvârșește.”

Ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă! Evanghelia după Marcu 10, 2-12 reiterează solemnitatea și Sfințenia căsătoriei.

Într-o vreme în care fariseii îl ispiteau pe Iisus cu întrebări despre legalitatea divorțului, acesta a subliniat că ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu ar trebui să despartă.

Iisus a reamintit că, de la începutul creației, Dumnezeu a conceput căsătoria ca o legătură sfântă între bărbat și femeie, formând astfel un singur trup. Această unire, instituită de Dumnezeu, trebuie să fie păstrată nedespărțită de oameni.

Legătură sfântă a căsătoriei indică faptul că nu este una întâmplătoare ci este planul Lui Dumnezeu pentru umanitate. Astfel, căsătoria este o legătură profundă și spirituală între doi oameni, cu rădăcini în planurile divine.

Prin cuvintele sale, Iisus a transmis un mesaj clar căsătoriei. El subliniază importanța respectării acestei uniuni și a angajamentului de a o păstra nedespărțită. Aceasta înseamnă că orice încercare de a desface legătura maritală contravine voinței Lui Dumnezeu.

În ciuda concesiilor făcute în trecut, Iisus a avertizat că divorțul și recăsătoria constituie adulter. Singura excepție e în cazului în care există infidelitate conjugală. Astfel, căsătoria este percepută ca fiind o legătură sacrală și indisolubilă, iar schimbarea partenerului de viață este văzută drept o încălcare a acestei legi divine.

Această învățătură a lui Iisus a fost una dintre cele mai radicale și mai provocatoare din timpul său. Învățătura oferă o perspectivă fermă asupra căsătoriei și a fidelității conjugale. Astăzi, aceste învățături rămân relevante pentru mulți credincioși, servind drept ghid în viața lor maritală și familială.

În biblie se subliniază importanța păstrării unității conjugale și respectul pentru legile divine în ceea ce privește căsătoria. Este un îndemn la fidelitate și la conservarea legăturii între soți, conform voinței lui Dumnezeu: Ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă!

Distribuie