Psalmii profilactici 6 şi 38 – păstrătorii vieţii – prevenirea bolilor!

0

Psalmii profilactici: 6 şi 38 – păstrătorii vieţii

„O Perspectivă Terapeutică”

Psalmul 6: 
1. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi.
2. Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele;
3. Şi sufletul meu s-a tulburat foarte şi Tu, Doamne, până când?
4. Întoarce-Te, Doamne; izbăveşte sufletul meu, mântuieşte-mă, pentru mila Ta.
5. Că nu este întru moarte cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda pe Tine?
6. Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aşternutul meu voi uda.
7. Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toţi vrăjmaşii mei.
8. Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele.
9. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit.
10. Să se ruşineze şi să se tulbure foarte toţi vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se ruşineze foarte degrab.

” Psalmul 6: O Perspectivă Terapeutică” 

Psalmul 6, prin versetele „Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi…”, abordează relația dintre păcat și boală. Acest psalm este un exemplu al modului în care transgresiunile spirituale sau morale pot influenta sănătățea noastra fizica și psihica.

Păcatul sau eroarea, prin contrazicerea legii divine, poate duce la apariția bolilor somatice sau psihice. Boala psihică este ca o îngustare a minții, o tulburare de personalitate, sau chiar o scindare ori dizarmonie interioară. Aici, psalmul este un mijloc de a preveni ca păcatul să evolueze în boală, oferind o cale de oprire sau redresare.

Boala nu este o pedeapsă pentru păcat, ci mai degrabă o modalitate de a opri progresia păcatului. Domnul Dumnezeul Nostru este Creatorul care a implantat în fiecare celulă a corpului uman o lege divină. Când această lege este încălcată, durerea și boala apar ca un semnal de alarmă pentru restabilirea armoniei și respectării legii.

Astfel, Psalmul 6 este o resursă spirituală pentru cei care cautăm vindecarea și echilibrul, atât la nivel fizic, cât și spiritual. Prin recunoașterea și adresarea păcatului, putem începe procesul de vindecare și de realiniere cu legea divină, astfel încât să atingem o stare de sănătate și armonie mai profundă!

„Reflecții asupra Psalmului 38: Conștientizarea Trecătoriei și Căutarea Sensului”

Psalmul 38
1. Zis-am: „Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea;
2. Pus-am gurii mele pază, când a stat păcătosul împotriva mea”.
3. Amuţit-am şi m-am smerit şi nici de bine n-am grăit şi durerea mea s-a înnoit.
4. Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu şi în cugetul meu se va aprinde foc.
5. Grăit-am cu limba mea: „Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârşitul meu,
6. Şi numărul zilelor mele care este, ca să ştiu ce-mi lipseşte”.
7. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca nimic înaintea Ta.
8. Dar toate sunt deşertăciuni; tot omul ce viază.
9. Deşi ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură.
10. Strânge comori şi nu ştie cui le adună pe ele.
11. Şi acum cine este răbdarea mea? Oare, nu Domnul? Şi statul meu de la Tine este.
12. De toate fărădelegile mele izbăveşte-mă; ocară celui fără de minte nu mă da.
13. Amuţit-am şi n-am deschis gura mea, că Tu eşti Cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile Tale.
14. De tăria mâinii Tale, eu m-am sfârşit. Cu mustrări pentru fărădelege ai pedepsit pe om
15. Şi ai subţiat ca pânza de păianjen sufletul său; dar în deşert se tulbură tot pământeanul.
16. Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci,
17. Căci străin sunt eu la Tine şi străin ca toţi părinţii mei.
18. Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce şi de a nu mai fi.

(„Zis-am; Voi veghea asupra căilor mele…”)

„Reflecții asupra Psalmului 38: Conștientizarea Trecătoriei și Căutarea Sensului” – explorează temele profunde ale Psalmului 38 (39). Acesta începe cu cuvintele „Zis-am: ‘Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea…'” Acest psalm este un îndemn la reflecție profundă asupra condiției noastre, fiind un apel la conștientizarea naturii efemere a vieții. Este un Psalm care ne îndeamnă la luarea de cunostinta a condiţiei noastre de trecători, de pelerini pe acest pământ.

Amintirea morții, departe de a aduce tristețe, poate conduce la o apreciere și valorizare corectă a vieții. Mesajul psalmului este legat de tematica universală a trecătoriei și a sensului existenței, cu trimitere la Ecleziast. În acesta se afirmă că toate sunt deșertăciuni, iar doar poruncile lui Dumnezeu dau sens vieții.

Psalmul 38 este o invitație la introspecție și la un examen de conștiință. Aici suntem îndemnați să ne  examinăm propriile cuvinte și acțiuni în lumina efemerității vieții. Ideea este că adevărata valoare a vieții nu constă în bunurile materiale sau în realizările temporare, ci în înțelegerea și împlinirea poruncilor Domnului.

Psalmul 38 ne ajută să găsim sens și direcție într-o lume adesea plină de deșertăciuni. Totodată ne reamintește de natura noastră trecătoare, dar și de potențialul nostru de a găsi semnificație și împlinire spirituală!

Psalmii profilactici 6 şi 38 – ne ajută la prevenirea bolilor şi păstrarea calitații vietii noastre!

În alt Psalm găsim o idee care ar părea şocantă prin paradoxul ei: „minciuna sunt fiii oamenilor “, ca o traumă de trezire spre Duh, spre salvare spirituală.
Distribuie