Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei

1

În inima Lichiei, s-a născut un luminător al dreptei credințe, Sfântul Nicolae, simbol al blândeții și smereniei. Protejând săracii și fiind ajutorul celor năpăstuiți, Nicolae s-a dovedit a fi un adevărat sprijin în momente grele, ferindu-se de mândria lumească și fiind blând cu orice suflet.

În cetatea Patara, părinții săi, Teofan și Nona, oameni dreptcredincioși și bogați, l-au adus pe lume pe acest mare făcător de bine. Sfântul Nicolae, așa cum îi spune numele, s-a arătat a fi biruitor al răului și un scut al binefacerilor pentru oameni.

Când se sărbătorește Sfântul Ierarh Nicolae

În fiecare an, pe 6 decembrie, două dintre cele mai mari culte religioase din România își aduc aminte de un sfânt care a lăsat o amprentă profundă în inimile credincioșilor: Sfântul Nicolae. Recunoscut ca protector al copiilor și nu numai, această personalitate sacrală reprezintă mult mai mult decât simple tradiții.

Continuă să citești și descoperă povestea fascinantă a sfântului care aduce cadouri celor mici și cuminți.

Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfântul Ierarh Nicoale

Pe calea veșniciei, în cântecul veacurilor care ne îmbrățișează sufletele, tradiția străveche a românilor țese povești și legende despre prea iubitul Sfânt Nicolae. La apusul toamnei, când zorii iernii își deschid poarta, în sufletele noastre renaște speranța și bucuria.

 • Se spune că pe 6 decembrie, Sfântul Nicolae, purtătorul barbii argintii, își scutură părul lui lung pentru a da naștere primei zăpezi. Dacă fulgii nu se lasă așezați pe pământ, înseamnă că Moșul, în mila sa, a oferit un an de iarnă blândă.
 • Cu inimile curate și pline de speranță, pruncișorii își așează cizmulițele la fereastră, așteptând binecuvântările și darurile aduse de acest sfânt. Însă copilașii care nu au ascultat vorbele părinților lor primesc o nuielușă de măr, semn al atenționării. Dar, chiar și în această mustrare, mila Sfântului se revelează – dacă nuielușa înflorește, înseamnă că iertarea a fost dăruită.
 • În noaptea binecuvântată de Sfântul Nicolae, se spune că cerurile ni se dezvăluie și putem zări, pentru o clipă efemeră, silueta Sfântului Nicolae alături de Mântuitorul.
 • În acest sfânt praznic, obiceiurile ne învață înțelepciune. Nu se dăruiesc lucruri ascuțite sau de culoare întunecată, nici bijuterii sau ornamente. Cei care poartă numele Sfântului primesc binecuvântări și urări de bine.
 • La poalele satelor, feciorii se adună în grupuri, alegându-și casa unde vor exersa colindele ce vor răsuna în nopțile de Crăciun și Anul Nou. Sfântul Nicolae, se spune, veghează și peste cei bolnavi și cei aflați în necaz, aducând alinare și ajutor.
 • Și în această noapte magică, românii își îndreaptă privirea și spre viitor. Punând crenguțe în apă, speră ca acestea să înflorească până la venirea Domnului, descoperind astfel rodul anului ce va veni.
 • În trecut, Sfântul Nicolae, fiind episcop de Mira, a arătat dreapta credință printr-un semn puternic, dându-i ereticului Arie o palmă de mustrare. De aici, tradiția ne învață că cei care se abat de la calea dreaptă pot primi nuielușa ca semn de corectare, însă mereu cu speranța iertării.

De unde vine numele și cine sărbătorește

Numele Nicolae, cu rădăcini în limba greacă, ne îndeamnă să reflectăm asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat să contribuim la binele colectiv. Interpretarea lui este una profundă: „victoria poporului” sau „izbanda neamului”. Dar ce ne transmite, de fapt, această denumire?

Adevărata esență a numelui Nicolae se află în ideea de a renunța la egoism, de a privi dincolo de nevoile și dorințele noastre individuale. Este un apel la solidaritate, la responsabilitatea pe care o avem față de semenii noștri, să ne dorim și să contribuim la prosperitatea și binele lor. Nu este nevoie de fapte mărețe, ci gesturi simple: un zâmbet, o vorbă caldă, un sfat sincer. Astfel, omul, în calitate de creștin, nu numai că își consolidează relația cu Dumnezeu, ci și cu comunitatea înconjurătoare, construind punți de încredere și prietenie.

Numele Nicolae a evoluat și a inspirat o serie de derivate, fiecare cu propria sa nuanță și sonoritate:

 • Niculai, Neculai, Nicușor, Niculae, Nicu, Nicolaie, Nik, Nic, Niculaie, Lae, Laie, sau Niklas.
 • Nicola, Nicoleta, Niculina, Nichi, Nikko, Nicolina, Nikka, Nikke, Niculița, Neculița, Nikky, Nicole, Nikole, Nicola, Neculina sau Necolina.

Mesaje și Urări de Sfântul Ierarh Nicolae

Urări de Sfântul Ierarh Nicolae

 • Cizmulițe lustruite li așteaptă la fereastra! Haide, fugi si ii deschide, vine bucuria noastră!
 • Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multa dragoste!
 • Ziua de 6 Decembrie sa aducă tuturor romanilor multa sănătate si fericire si ca spiritul acestei zile sfinte sa nu fie uitat.
 • Începând cu 6 decembrie, in perioada sărbătorilor de iarna oamenii sunt mai buni, mai frumoși, mai înțelepți si fac gesturi minunate fata de toți cei dragi. Fie ca aceasta perioada sa iți aducă si ție multe zâmbete frumoase de la oamenii din jurul tău si sa poți împărtăși tot ce ai tu mai bun cu ei.
 • Înnoiește-ti sufletul tău bun, așa cum li știu eu si trăiește câteva momente de fericire si mulțumire, si uita-te in ghetuțe! Ai sa găsești un gând bun de la mine. Te sărut!
 • Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multa dragoste!
 • Fie ca celor care nu ați fost cuminți sa aveți norocul ca Moș Nicolae sa va umple ghetuțele cu nuielușe, dar din ciocolata.

Mesaje de LA MULȚI ANI!

 • „La Mulți Ani cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae!”
 • „Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Nicoleta!”
 • „O zi specială pentru un coleg deosebit. La mulţi ani de ziua numelui tău!”
 • „Sper ca Moș Nicolae să-ți umple ghetuțele cu tot ceea ce ți-ai dorit”!
 • „Crede în ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie în sufletul tauîncă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te că este același care are grija să vină la tine de fiecare dată. La mulți ani!”
 • „Un trandafir, o floare și-o rază de soare să-ți lumineze inima în această zi deosebită. LA MULȚI ANI!”
 • „Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros LA MULȚI ANI, multă sănătate, multe realizări și tot ce vă doriți lângă cei dragi.”
 • Sufletul tău să vibreze în armonie și pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldură și duioșie, iar norocul să te urmeze oriunde. La mulți ani, de Sf. Nicolae!”
 • „Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială îți urăm un sincer La Mulți Ani!”
 • „Sper ca ziua numelui tău să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!”
 • „Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulți ani, de ziua numelui!”
 • „Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros La Mulți Ani, multă sănătate, realizări și tot ce vă doriți alături de cei dragi.”
 • „Îți doresc o oră de liniște, o zi de pace, o săptămână de soare, un an de iubire, un veac de sănătate și un mileniu de bani. La Mulți Ani!”
 • „Dragă Moş Nicolae, te rog să aduci sănătate şi fericire familiei şi prietenilor mei. Mulţumesc. La Mulţi Ani!”

Rugăciuni către Sfântul Ierarh Nicolae

„O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta.

Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin”.

„Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae!

Auzi-ne pe noi, păcătoşii (numele), care ne rugăm ţie şi chemăm în ajutor mijlocirea ta grabnică: vezi-ne pe noi, neputincioşii, care din toate părţile suntem vânaţi, de tot binele suntem lipsiţi şi cu mintea suntem întunecaţi din pricina puţinătăţii de suflet: grăbeşte, bineplăcutule al lui Dumnezeu, şi nu ne lăsa pe noi să rămânem în robia păcatului, ca să nu se bucure vrăjmaşii noştri şi să nu murim în lucrurile noastre cele viclene.

Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul şi Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupeşti; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru şi în viaţa de acum, şi în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre şi după necurăţia inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa.

Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm şi, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăveşte-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră şi potoleşte valurile patimilor şi nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca pentru sfintele tale rugăciuni să nu ne cuprindă pe noi necazul şi să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor şi în mocirla patimilor noastre.

Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viaţă paşnică şi iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire şi mare milă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.

Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae

Condac 1

Cel care verși mir de mult preț la toată lumea, și mie, celui nevrednic și mai mult decât toți păcătos, dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca acela care ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile, ca să cânt ție: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Icos 1

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el, și degrab ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i elibereze pe dânșii. Pentru aceea, ei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânșii grăiesc ție, Sfinte Nicolae:

Vezi întregul acatist al Sfântului Nicolae aici: Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae

Canonul Sfântului Ierarh Nicolae

Cântarea 1, glasul 1

Irmosul: «Dreapta ta cea purtătoare de biruință, cu dumnezeiască
cuviință, întru tărie s-a preaslăvit. Că aceasta, nemuritoare, ca o
puternică a toate, pe potrivnici a zdrobit, israelitenilor făcându-le cale
nouă prin adânc.»

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
La rugăciunea ta, înțelepte, și la caldă ocrotirea ta caut scăpare,
cutremurat de patimi și împresurat de ispitele vieții; fii ocrotitor al meu
și apărător.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi
Vindecă patimile sufletului și durerile trupului meu, slăvite, căci ești
doctor dat de Dumnezeu, Nicolae, celor ce te laudă pe tine și cu dor te
fericesc.

Vezi întregul canon al Sfântului Nicolae aici: Canonul Sfântului Nicolae

Întrebări și răspunsuri despre ziua Sfântului Ierarh Nicolae

În ce zi se sărbătorește Sfântul Ierarh Nicolae?

Sfântul Ierarh Nicolae este prăznuit pe data de 6 decembrie.

Ziua Sfântului Nicolae este o sărbătoare recunoscută legal?

Nu este una din sărbătorile recunoscute de stat. Nu se acordă zi liberă.

Al cui este considerat protector?

Sfântul Nicolae este considerat apărătorul copiilor, al fecioarelor și văduvelor credincioase, al elevilor, patronul mirilor, al tinerilor căsătoriți care doresc copii, al săracilor, al prizonierilor, al studenților, al pelerinilor căutători de veșnicie.

La ce ajută rugăciunile către Sfântul Nicolae?

Rugăciunile ajută pentru a fi ferit de necazuri, păzit de boli și ajutat în fiecare moment al vieții.

Se spune că rugăciunile către Sfântul Nicolae ajută tinerii care vor să se căsătorească.

Este zi de post sărbătoarea Sfântului Nicolae?

Ziua de 6 decembrie este zi de post cu dezlegare la pește.

Întrebări scurte

Este sărbătoare cu cruce roșie? – DA

Se fac nunți? – NU

Se merge la muncă? – DA

Se spală mașina? – NU

Ai voie să gătești? – NU

Se spală hainele? – NU

Ai voie să faci curățenie? – NU

Ai voie să faci baie? – NU

Viața Sfântului Ierarh Nicolae

Nicolae a trăit în cea de-a doua jumătate a veacului al III-lea, pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian.

Nicolae se trage dintr-o familie foarte înstărită și evlavioasă. De mic copil, Sfântul Nicolae a dat dovadă de hărnicie la învățătură și o viață virtuoasă. Aceste aspecte l-au ajutat să crească nu doar duhovnicește ci și în înțelepciunea creștină.

Chiar dacă nu avea încă vârstă judecății, Nicolae a dat dovadă de înfrânare, stăpânind-o cu ajutorul rugăciunilor. Astfel, sfântul a reușit să potolească patimile trupului și să ușureze desăvârșirea sufletului.

Pe când era încă tânăr, acesta rămâne orfan de părinți însă nu devine precum tânărul risipitor din Sfânta Evanghelie ci, dimpotrivă, într-o zi adună în față casei sale toți sărmanii și pe cei chinuiți oferindu-le acestora toate bogățiile pe care le-a moștenit de la părinți și îl urmează pe Hristos.

În mintea să erau doar cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „vinde toate câte ai și împartela săraci și vei avea comoară în ceruri”. Cu o altă ocazie se făcu că Nicolae să afle despre un părinte care era nevoit să își vândă cele trei fice ale sale unui om înstărit care urma să le arunce în păcat. Dând dovadă de o discreție iesita din comun, unul dintre atributele cele mai de preț ale dragostei creștine, Sfântul Nicolae vine în rândul acestor suflete aflate în primejdie de trei ori, fără ca fetele să afle. Le asigura nu doar zestrea materială ci și stăruință în virtute. Astfel, putem observă una dintre trăsăturile preponderente ale Sfântului Părinte, și anume bunătatea, sau milă.

Pentru a își arată și mai mult iubirea față de Dumnezeu, Nicolae urmează și cu mai multă ardoare vorbele Mântuitorului, horand să se dedice întru totul slujirii Mielului lui Dumnezeu. Pentru a deveni și mai apropiat de Hristos, Nicolae se îndreaptă spre Țara Sfântă, extrem de dornic să meargă pe drumurile care au fost sfințite de pașii Mântuitorului și ai ucenicilor săi. Astfel, Nicolae dorește să să întărească și mai mult în credință, spirit și iubire creștină.

Se reîntoarce în cetatea Mira, care la acel moment rămăsese fără pastor. Astfel, credincioșii îl aleg pe Nicolae pe scaunul arhiepiscopal al Mirei Lichiei. Slujind lui Hristos că ierarh al Bisericii, Sfântul a dat dovadă de foarte multe virtuți, fiind un adevărat pastor de suflete.

Datorită faptului că a trăit pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian, Nicolae a fost supus la foarte multe încercări grele, alături de toți creștinii. Toate aceste prigoane au lovit în primul rând în mitropolitul Mirei, astfel că, Nicolae a fost prins și aruncat în închisoare unde va fi supus la foarte multe chinuri. Totuși, în ciuda încercărilor, împărații nu au reușit să-l clintească de la credința creștină ci, din contra, acesta își mărturisea credința și iubirea față de Iisus tot mai vârtos. Rămâne statornic în credință, trăgând putere din cuvintele Sfântului Apostol Petru: „Iubiților nu va lăsăți înșelați de focul curățitor ce vine peste voi ca să va încerce , ci , în măsura în care luați parte la suferințele lui Hristos bucurați-vă , pentru ca să va bucurați și la descoperirea măririi Lui”.

După urcarea pe tron a împăratului Constantin cel Mare, Sfântul Nicolae este eliberat din închisoare, întorcându-se la păstorirea credincioșilor săi.

În secolul în care Nicolae a trăit și a păstorit, Biserica creștină a avut mult de suferit datorită persecuțiilor creștine. Pentru a curma învățăturile deșarte și greșite, care au început odată cu Arie, împăratul Constantin convoacă sinodul de la Niceea.

La acest sinod a făcut parte și Sfântul Nicolae alături de alți 317 Sfinți Părinți, care cu pavăză sfintei cruci, au reușit să pună capăt răutății pe care Arie o Răspândea. În cadrul sinodului, Sfântul Nicolae a demonstrat încă o dată că este un dascăl luminat dar și un apărător demn al Ortodoxiei. Tocmai de aceea, Biserica îl slăvește în cântări, numindu-l „îndreptător al credinței”.

Ajungând la bătrâneți, Nicolae s-a mutat la Domnul. Însă chiar și după moarte Nicolae nu a uitat de turmă sa. În fiecare zi face cu îmbelșugare tuturor celor care au nevoie, izbăvindu-i de multe primejdii și nevoi.

Poți vedea aici toate datinile, obiceiurile, tradițiile dar și superstițiile din noaptea de Sfantul Nicolae.

Moaștele Sfântului Ierarh Nicolae

Myra, adăpostul credincioşilor ortodocşi, a fost acoperit de umbra dinastiei musulmane Seljuq, văzând că vremurile sunt tulburi şi schisma din 1054 d.Hr. tulburase apele bisericeşti. Dar, precum soarele străpunge norii, un grup de negustori binecuvântaţi din orașul sfânt al Italiei, Bari, au ales să păstreze sfintele moaşte ale lui Nicolae, scoţând cu evlavie oasele majore ale scheletului sfântului din mormântul său sacru din biserica Myra. Aceste sfinte relicve au fost apoi duse la Bari, unde au fost aşezate cu smerenie în Basilica di San Nicola.

În Catedrala ce se înalţă cu măreţie în Bari, Italia, într-o criptă binecuvântată, moaştele Sfântului Nicolae se odihnesc, iar de acolo izvorăşte un lichid divin, incolor, numit „Mana” sau „Santa Mana”. Episcopul păzitor al eparhiei, în tradiţia străbună, amestecă acest elixir cu apă sfinţită, rostind rugăciuni şi binecuvântând licoarea, pentru a fi împărtăşită credincioşilor.

Marinarii sfinţi din Bari, conduşi de voinţa divină, au luat cu ei jumătate din scheletul sfântului, lăsând, în semn de respect, fragmentele minore în sarcofagul sacru al bisericii. Aceste sfinte părţi au fost, la un moment dat, luate de marinarii venețieni, în timpul primei cruciade, şi duse la Veneția, oraș al apelor. Aici, s-a ridicat o biserică în cinstea Sfântului Nicolae, protectorul marinarilor, pe San Nicolò al Lido.

În ciuda vremurilor, sarcofagul sacrului Nicolae din Biserica Sf. Nicolae din Myra poate fi admirat şi astăzi, mărturisind trecerea timpului şi venerația față de sfânt. Sfântul Nicolae a devenit lumina şi ocrotitor pentru multe suflete, de la curajoşii arcași, la marinarii ce brăzdează mările, până la copiii inocenţi şi casele de amanet. Este patronul spiritual al orașelor măreţe precum Amsterdam și Moscova.

În ţara noastră, România, avem binecuvântarea de a păstra mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, un simbol al puterii divine, în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, o ctitorie sfântă a Voievodului Martir Constantin Brâncoveanu.

Distribuie