Sfântul Ierarh Grigorie Palama

0

Sfântul Grigorie Palama, fiu al vremurilor sale zbuciumate, a fost un stâlp de credință în perioada tulbure a războaielor civile bizantine și al disputelor teologice care au zguduit temeliile credinței.

Într-un timp în care inima Imperiului Bizantin era zdruncinată de lupte pentru putere, Grigorie Palama, un monah profund și erudit, și-a îndreptat privirea spre cer, căutând să adâncească înțelegerea mistică a relației dintre om și Dumnezeu. Inima sa, însuflețită de iubirea divină, l-a condus spre calea isihasmului, o practică a rugăciunii contemplative care îl apropie pe credincios de prezența lui Dumnezeu prin repetarea neîncetată a rugăciunii inimii.

În acele zile tulburi, Grigorie a fost o voce a adevărului într-un cor de neînțelegeri și disensiuni. El a apărat cu fervoare conceptul de energii necreate, explicând că acestea sunt mijloacele prin care Dumnezeu se revelează lumii, fără a-și pierde esența transcendentă. Această învățătură a fost privită cu suspiciune de unii, inclusiv de Grigorie Akindynos, cândva prietenul și ucenicul lui Palama, care vedea în aceasta un pericol de diteism.

Când se sărbătorește Sfântul Ierarh Grigorie Palama?

Născut în anul Domnului 1296 și trecut la cele veșnice în anul 1359, Sfântul Grigorie a fost un teolog de o profunzime rar întâlnită, un păstor al cuvântului divin și un apărător neobosit al adevărului creștin.

În calendarul Bisericii Ortodoxe, Sfântul Grigorie Palama este prăznuit cu mare cinste pe data de 14 noiembrie. Însă, rememorarea sa nu se limitează la această zi, căci este cinstite și în Duminica a doua a Sfântului și Marelui Post, zi numită și Duminica Sfântului Grigorie Palama.

Despre numele Sfânt de Grigorie: semnificații și sărbători în Calendarul Bisericesc

În inima tradiției creștine, numele „Grigorie” rezonează cu ecouri profunde de spiritualitate și înțelepciune. Numele acesta, care își are rădăcinile în limba greacă veche, provine de la cuvântul „Γρηγόριος” (Grigórios), ce înseamnă „veghetorul”, „cel treaz”, sugerând o stare de vigilență spirituală constantă.

În lumea folclorică, numele Grigorie a fost legat de termenul latin „grex”, care înseamnă „turma”. Această asociere a întărit imaginea protectorului, a celui ce își conduce turma cu grijă și devotament, o metaforă potrivită pentru călugări și pentru liderii spirituali ai Bisericii de-a lungul istoriei.

Tradițional, în limba bisericească se păstrează forma veche „Grigorie”, deși în vorbirea cotidiană este mai des întâlnită forma „Grigore”. Numele a fost purtat de sfinți venerați, dar în zilele noastre devine tot mai rar. Alte forme ale numelui includ Grigoria, Georgi, Goras, Guruta, Grigole, Grigorita, Golea, Gorov, Grigoropol, Grigorcea, Grif, Grigor, Gurga, Grigoran, Grigorescu, Guta, Gorcea, Grisca, Grigoras, Griguta, Gligolas, Grigor.

Variantele internaționale ale numelui Grigorie sunt diverse și reflectă bogăția culturală a lumii creștine: de la „Gregory” în engleză la „Grégoire” în franceză, de la „Gregorio” în italiană la „Grigori” în rusă.

Ceilalți purtători ai numelui Grigorie își pot celebra ziua onomastică în mai multe date importante din calendarul ortodox: pe 25 ianuarie, în amintirea Sfântului Grigorie Teologul; pe 12 martie, pentru a onora pe Sfântul Grigorie cel Mare; pe 22 iunie, în cinstea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul; pe 30 septembrie, în memoria Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul; sau pe 14 noiembrie, pentru a celebra pe Sfântul Grigore Palama.

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, glasul al 8-lea:

Luminător al dreptei credinţe, sprijinul Bisericii şi învăţătorule, podoaba monahilor, apărătorule cel nebiruit al teologilor; făcătorule de minuni, Grigorie, lauda Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe păstorul Tesalonicului cel preavrednic şi pe Luminătorul Bisericii cel prealuminat să-l lăudăm în cântări dumnezeieşti; căci s-a arătat lăcaş al luminii celei nepătrunse şi dăruieşte luminare şi har îmbelşugat tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Grigorie!

Vezi întregul acatist aici: Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama

Învățătura despre pocăință a Sfântului Grigorie Palama

Sfântul Grigorie Palama este, așa precum știm cu toții, un mare luminător al Bisericii Ortodoxe, care a reușit prin întreaga lui teologie, care este rod al vieții lui în Hristos, să renască în epoca lui teología ortodoxă în toată profunzimea ei.

În Sfântul Munte Athos se spune că teologia Sfântului Grigorie Palama a acoperit toate golurile (a rezolvat toate nelămuririle) din trecut și din viitor.Sfântul acesta aghiorit și-a început viața lui în Athos la mănăstirea lui de metanie, Vatopedi, învățând lucrarea rugăciunii minții și viața ascetică de la Sfântul Nicodim Isihastul de la Vatopedi.

Fiind luminat de energiile necreate ale Sfântului Duh, Sfântul Grigorie Palama a dobândit înțelepciunea duhovnicească și a devenit dascăl desăvârșit al virtuților și al vieții după (voia lui) Dumnezeu.Urmând tradiția patristică autentică el nu a acceptat concepția moralistă despre viața duhovnicească, pe care unii încercau să o aducă din Occident și să o evidențieze în rândul ortodocșilor.

Vezi continuarea aici: Învățătura despre pocăință a Sfântului Grigorie Palama

Rugăciunea Sfântul Grigorie Palama către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Fecioară, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul cu trup; ştiu, cu adevărat ştiu, că nu se cuvine, nici se cade ca eu, cel atâta de desfrânat, cu ochi spurcaţi să văd icoana ta, a celei preacurate, a celei pururea Fecioare, a celei ce ai şi trupul şi sufletul curat şi nespurcat, şi să o sărut cu buze necurate şi întinate, sau să mă rog. Căci cu dreptate este ca de mine, cel desfrânat, să se îngreţoşeze şi să mă urască curăţia ta. Dar fiindcă Dumnezeu, pe care L-ai născut, S-a făcut om, ca să cheme pe cei păcătoşi la pocăinţă, pentru aceasta am îndrăznit şi eu, să mă apropii de tine cu lacrimi rugându-mă. Primeşte această mărturisire, a greşelilor mele cele multe şi grele şi o du Unuia Născut Fiului tău şi Dumnezeu, rugându-te Lui ca să fie milostiv ticălosului şi tăvălitului meu suflet.

Vezi continuarea aici: Rugăciunea Sfântul Grigorie Palama către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Întrebări și răspunsuri despre ziua Sfântului Ierarh Grigorie Palama

Când este prăznuit Sfântul Grigorie Palama?

Sfântului Grigorie Palama este prăznuit pe data de 14 noiembrie dar și în Duminica a doua a Sfântului și Marelui Post.

Ziua Sfântului Grigorie Palama este o sărbătoare recunoscută legal?

Nu este una din sărbătorile recunoscute de stat. Nu se acordă zi liberă.

Al cui este considerat protector?

Sfântul Grigorie Palama este considerat apărătorul isihasmului.

Este zi de post sărbătoarea Sfântului Grigorie Palama?

Nu se ține post.

Unde se află moaștele Sfântului Grigorie Palama?

Moaştele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, cel care a fost arhiepiscop al Tesalonicului se află la Catedrala „Sfântul Grigorie Palama” din Tesalonic, construită între anii 1891-1912.

Întrebări scurte

Se spală haine? – DA

Se poate lucra în grădină? – DA

Ai voie să faci baie? – DA

Ai voie să te duci la muncă? – DA

Ai voie să-ți speli mașina? – DA

Ai voie să faci curațenie? – DA

Viața Sfântului Ierarh Grigorie Palama

Născut în inima celui de-al XIV-lea veac, Sfântul Grigorie Palama a devenit o figură emblematică în cadrul Ortodoxiei, marcând o renaștere spirituală profundă și durabilă.

Viața sa, petrecută în mare parte pe tărâmul sacru al Muntelui Athos, a fost o călătorie continuă de cunoaștere și de profundă trăire spirituală. Acolo, în singurătatea chiliei sale, Sfântul Grigorie s-a dedicat studiului riguros al teologiei și a practicilor isihaste, acea formă unică de rugăciune profundă ce căuta unirea mistică cu Dumnezeu.

Inima învățăturilor sale este sinteza experienței isihaste, care îmbină practicile tradiționale de rugăciune cu o înțelegere profundă a fundamentelor revelate ale rugăciunii curate – cunoscută și sub numele de rugăciunea minții sau a inimii.

Această practică vizează unirea sufletului cu divinitatea prin har, un proces care, potrivit Sfântului Grigorie, începe cu Taina Sfântului Botez și se continuă pe tot parcursul vieții prin intermediul Sfintelor Taine.

Un aspect crucial al învățăturilor Sfântului Grigorie Palama este accentul pus pe harul necreat al lui Dumnezeu, pe care credincioșii îl primesc și pe care îl reînnoiesc în mod constant prin practici spirituale. Acest har necreat este văzut ca un flux divin izvorât din ființa lui Dumnezeu, transmis oamenilor prin Persoanele Preasfintei Treimi.

Sfântul Grigorie a avut de înfruntat opoziția celor care susțineau o viziune diferită asupra naturii harului

Sfântul Grigorie a avut de înfruntat opoziția celor care susțineau o viziune diferită asupra naturii harului, mai ales cei influențați de teologia scolastică medievală. Aceștia considerau că orice bine primit de la Dumnezeu este un bun creat, limitând astfel sfera experienței spirituale la lumea materială.

Însă, prin lucrările sale profunde, Sfântul Grigorie a respins această concepție, subliniind că harul dumnezeiesc transcende lumea creată. Astfel el ne introduce într-o realitate spirituală mult mai profundă.

Învățăturile sale despre energia necreată și veșnică a lui Dumnezeu au fost în cele din urmă acceptate și confirmate sinodal. Astfel au devenit o parte integrantă a teologiei ortodoxe. Acestea nu numai că au reînviat viața bisericească a vremii, dar au avut și un impact profund asupra teologiei creștine.

Sfântul Grigorie Palama, prin scrierile și predicile sale, a pus temeliile unei înțelegeri profunde a relației dintre om și divinitate. El a arătat că, prin rugăciune și prin participarea la Sfintele Taine, suntem chemați să experimentăm unirea mistică cu Hristos. Astfel o să primim harul divin care ne transformă și ne pregătește pentru viața veșnică.

Această unire nu este o realitate vie, care ne îndeamnă să căutăm în permanență apropierea de Dumnezeu.

Astfel, viața și învățăturile Sfântului Grigorie Palama rămân o sursă de inspirație și o călăuză pentru toți dintre noi. Mesajul său de pace interioară și de căutare neobosită a divinului este mai relevant ca oricând.

Prin exemplul și cuvintele sale, Sfântul Grigorie ne îndeamnă să ne dedicăm unei vieți de rugăciune autentică. De asemenea, printr-o participare activă la misterele divine, ne deschidem calea către o experiență spirituală profundă și transformatoare.

Moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama

În inima Tesalonicului, strălucind cu măiestrie arhitecturală, se înalță mândra Catedrală „Sfântul Grigorie Palama”. Acesta este un sanctuar ridicat pe ruinele unei biserici mai vechi, mistuită de flăcări în anul Domnului 1890.

Această catedrală, un simbol al renașterii spirituale, fiind zidită între anii 1891 și 1912, sub îndrumarea arhitectului german Ernst Ziller. Acesta și-a pus amprenta în Grecia prin creațiile sale. Finalizarea lucrărilor a fost realizată sub atenta supraveghere a arhitectului Paionidis Xenofon, care a adus la îndeplinire viziunea lui Ziller.

Designul arhitectural al catedralei îmbină grandoarea bizantină cu elementele neoclasice și neoromanice, având o formă octogonală. În inima sa, naosul, modelat sub forma unei cruci echilaterale, este încununat de o cupolă vastă. În acest timp, cele patru turnuri înalte și elegante veghează colțurile edificiului.

Catedrala adăpostește moaștele venerabile ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, un arhiepiscop al Tesalonicului, cunoscut pentru sfințenia sa și minunile realizate. Sfântul Grigorie, născut în anul 1296 la Constantinopol, a fost un om de o înțelepciune rară. Acesta stăpânea cu măiestrie învățăturile timpului său.

La vârsta de 20 de ani, a pășit pe calea monahismului

La vârsta de 20 de ani, a pășit pe calea monahismului la Mănăstirea Vatoped de pe Muntele Athos. Aici a învățat tainele rugăciunii neîncetate și a căutat perfecțiunea spirituală.

Amenințat de invazia turcă, Sfântul Grigorie a plecat în Tesalonic, fiind hirotonit preot a găsit refugiu în solitudine la Veria.

Aici a adunat în jurul său o comunitate de călugări, cărora le-a fost mentor și îndrumător. În perioada 1330, Sfântul Grigorie a devenit unul dintre cei mai mari apărători ai Ortodoxiei, renumit pentru predarea isihasmului.

În ultimii trei ani ai vieții sale, Sfântul Grigorie a săvârșit nenumărate minuni, vindecând bolnavi și aducând alinare suferinților. În ajunul trecerii sale la cele veșnice, Sfântul Ioan Gură de Aur i-a apărut într-o viziune, îndemnându-l spre înălțimi spirituale.

Adormirea întru Domnul a Sfântului Grigorie Palama a avut loc în 14 noiembrie 1359. Canonizarea sa a fost proclamată în anul 1368 la Sinodul din Constantinopol.

În onoarea sa, un sinod sub conducerea Patriarhului Filotei a proclamat sfințenia sa în 1386. Astfel a fost stabilită pomenirea sa în a doua Duminică din Postul Mare, ca un omagiu adus triumfului Ortodoxiei.

Distribuie