Ce este Sfânta Scriptură?

0

Sfânta Scriptură reprezintă „primul izvor al descoperirii dumnezeiești” și cuprinde o colecție de cărți sfinte, scrise sub insuflarea Duhului Sfânt, din vremea lui Moisi până în vremea Sfântului Ioan Teologul, autorul cărții Apocalipsei, într-un interval de aproape 1800 de ani.

Ce este Sfânta Scriptură?

Sfânta Scriptura este structurată în două părți – Vechiul Testament și Noul Testament –, iar scrierile cuprinse în acestea sunt cunoscute drept „canonice”. Prin această referință, tradiția bisericească le reiterează atât rolul de „regulă de credință și de viață” pentru fiecare creștin, cât și înțelesul de totalitate și unitate în Adevăr.

Astfel, canonul Vechiului Testament cuprinde primele 39 de cărți: Facerea; Ieșirea; Leviticul; Numerii; Deuteronomul (a doua lege); Cartea lui Iosua (Isus Navi); Cartea Judecătorilor; Cartea Rut; Cartea întâi a Regilor (sau întâia a lui Samuil); Cartea a doua a Regilor (sau a doua a lui Samuil); Cartea a treia a Regilor (sau întâia a Regilor);

Cartea  patra a Regilor (sau a doua a Regilor); Cartea întâia Paralipomena (a Cronicilor); Cartea a doua Paralipomena ( a Cronicilor); Cartea întâia a lui Ezdra; Cartea lui Neemia (a doua Ezdra); Cartea Esterei; Cartea lui Iov; Psalmii; Pildele lui Solomon; Ecclesiastul; Cântarea Cântărilor; Isaia; Ieremia; Plângerile lui Ieremia; Iezechiel; Daniel; Osea; Amos; Miheia; Ioil; Avdie; Iona; Naum; Avacum; Sofonie; Agheu; Zaharia; Maleahi.

Iar canonul Noului Testament cuprinde următoarele 27 de cărți: Sfânta Evanghelie după Matei; Sfânta Evanghelie după Marcu; Sfânta Evanghelie după Luca; Sfânta Evanghelie după Ioan; Faptele Sfinților Apostoli; Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani; Epistola I a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni; Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni;

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni; Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni; Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni; Epistola I a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni; Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni; Epistola I a Sfântului Apostol Pavel către Timotei; Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel către Timotei; Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit; Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filimon; Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei;

Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov; Epistola I Sobornicească a Sfântului Apostol Petru; Epistola a II-a Sobornicească a Sfântului Apostol Petru; Epistola I Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan; Epistola a II-a Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan; Epistola a III-a Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan; Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda; Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul.

Distribuie